Přeskočit na obsah

Jednání s lékaři: Zásadní spor už jen v oblasti odměňování

Ministerstvo zdravotnictví. Foto: MT

Další jednání zástupců lékařů a zdravotnických odborů na půdě Ministerstva zdravotnictví přineslo navzdory nepřítomnosti ministra Vlastimila Válka posun ve všech projednávaných oblastech. Poslední významnou třecí plochu představuje problematika odměňování, resp. návrh řešení MZ, který má zdravotníkům garantovat nepodkročitelnou výši platu. Lékaři a zdravotnické odbory návrh odmítají s tím, že se týká jen některých zdravotníků a v některých nemocnicích. Požadují naopak sjednocení odměňování bez ohledu na právní formu zdravotnického zařízení.

Zřejmě dosud nejvýznamnější jednorázový posun po jednáních mladých lékařů a odborů se zástupci ministerstva zdravotnictví přineslo jednání z 8. listopadu, na kterém ministra Vlastimila Válka zastoupil vrchní ředitel sekce legislativy Radek Policar. Ministerstvo představilo zástupcům zdravotníků své návrhy v oblastech odměňování, vzdělávání, pracovních podmínek a organizace práce. Ministerstvo představilo také tzv. Národní plán pro lidské zdroje ve zdravotnictví, který by měl být podle Radka Policara dlouhodobým garantem toho, že bude této problematice i v dalších letech věnována patřičná pozornost.

Na většině návrhů, které se na jednání probíraly, existuje podle viceprezidenta ČLK Jana Přády, všeobecná shoda. Výjimku tvoří pouze oblast odměňování. „Mohu potvrdit, že ve většině dalších bodů dochází ke shodě. Jsme připraveni spolupracovat jak na systému vzdělávání zdravotnických pracovníků, na jejich kompetencích, tak v oblasti organizace práce, která je v současnosti v nemocnicích nevyhovující,“ potvrdila po jednání šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková, která vítá i návrhy ministerstva na digitalizaci a na změny jednotlivých kompetencí. „Chtěli bychom, aby se zdravotničtí pracovníci a lékaři více zaměřili na odbornost a aby nemuseli vykonávat práce, které jim ani nepřísluší,“ dodala.

Obrysy cesty směřující k dohodě už vidí po tomto jednání i Jan Přáda. „Některé návrhy, které nám byly představeny, jsme přivítali více, některé méně. Pokud jde o postgraduální vzdělávání, organizaci práce a další záležitosti, tak tam si myslím, že jsme v zásadě našli společnou cestu,“ sdělil po jednání nový viceprezident ČLK Přáda, díky jehož zvolení se jednání s ministerstvem definitivně předefinovala z jednání z „mladými lékaři“ na jednání s ČLK. „Jako ČLK jsme přislíbili na těchto otázkách spolupráci, protože si myslím, že je to naším společným zájmem,“ prohlásil Přáda jménem komory.

Není garance jako garance

Pokud jde o zmíněné odměňování, Ministerstvo zdravotnictví představilo návrh, o kterém se jeho legislativci domnívají, že zdravotníkům garantuje nepodkročitelnou výši platu, a tedy zajištění důstojné výplaty všem. Návrh však nepočítá s tím, o co dlouhodobě usiluje jak ČLK, tak zdravotnické a lékařské odbory, tedy navýšení platů cestou platových tarifů. „Je to pro nás lepší návrh než navyšování platových tarifů dle nařízení vlády, které znamená, že všem se přidá úplně stejná částka. Přišlo nám vhodné, a dobré navýšit platy těm, kteří je mají nižší. Tak aby měli důstojný plat za práci i bez práce přes čas. Takto jsme chápali výzvu ze strany Sekce mladých lékařů ČLK i zdravotnických odborů,“ vysvětloval pohnutky šéf legislativy MZ Radek Policar.

Podle zdravotnických odborů a lékařů je to ale přesně naopak. „Představa Ministerstva zdravotnictví nebyla vyčíslena objemy finančních prostředků, které dává k dispozici úhradová vyhláška na příští rok,“ vysvětlila meritum problému z hlediska odborů Dagmar Žitníková: odbory dlouhodobě požadují naopak sjednocení odměňování v nemocnicích bez ohledu na právní formu zařízení, a mimo jiné s ohledem na velké rozdíly v platech a mzdách. „Chtěli bychom na přechodnou dobu zavést jednotné tabulky pro všechny nemocnice a v průběhu příštího roku hledat způsob pro implementaci nového zákona,“ popsala představy odborů a lékařů Žitníková s tím, že tento způsob by mohl být pro stát i výhodnější. „Myslíme si, že je to efektivnější i z hlediska finančních prostředků, protože v nemocnicích jsou v současné době velké rozdíly mezi platy a mzdami. A pokud bychom aplikovali způsob, o kterém hovořil pan vrchní ředitel, tak jsme přesvědčeni, že ty rozdíly se pro rok 2025 ještě zvýší a systém to poté bude stát daleko více peněz,“ dodala.

Podle Jana Přády je návrh neakceptovatelný především proto, že se týká pouze některých nemocnic a některých lékařů. „V tento moment jsme zástupci všech lékařů ze všech nemocnic, ať už starých nebo mladých. My jsme identifikovali klíčové problémy i způsoby jakými by mohly být řešeny. Plně doufám, že to bude reflektováno, a že to bude reflektováno i v situaci, kdy od 1. prosince hrozí velmi výrazné omezení péče,“ naznačil Přáda, že k odvolání protestu zatím nenastal čas. Je ovšem nepochybné, že po sjezdu ČLK se definitivní vyřešení sporu nebývale přiblížilo. „Pevně doufáme, že k tomu (omezení péče, pozn. red.) nedojde, protože se chceme domluvit,“ dodal.

Další jednání ke sporným bodům bylo naplánováno na pondělí 13. listopadu.

Sporný návrh MZ pro oblast odměňování

Odměňování

  • první navýšení platů v přímo řízených nemocnicích od 1.1.2024 (vč. úpravy postupů v rámci platových tříd)
    • finanční prostředky na pokrytí navýšení platů budou standardně čerpány z rozpočtu nemocnic - tedy z příjmů z veřejného zdravotního pojištění a zůstatků na účtech
  • další navýšení platů/mezd od 1.1.2025 – splnění „Hegerova memoranda“ - „Nejpozději od 1.1.2013 dosáhne plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikace a praxi 1,5násobku až 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o dva roky předcházející (při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, tedy maximum osm hodin přesčasové práce týdně)“
  • jednotné nastavení nepodkročitelné výše platu/mzdy pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích odvíjející se od kvalifikace a to speciálním zákonem o odměňování zdravotníků
  • Speciální zákon o odměňování zdravotníků, o kterém povedeme dále diskusi v prvním pololetí roku 2024 předpokládáme, že by se vztahoval na všechny zaměstnance poskytovatelů akutní lůžkové péče.

Jak?

  • od 1.1.2024 novela nařízení vlády o katalogu prací a závazek podepsaný všemi řediteli přímo řízených nemocnic garantovat základní platy a v prosinci vydat nové platové výměry
  • od 1.1.2025 zvláštní zákon o odměňování zdravotnických pracovníků

Zdroj: MZ ČR

Doporučené