Přeskočit na obsah

Odborné důvody pro nepovinné očkování zdravotníků? Neznámé

Foto: J. Koťátko

Národní institut pro zvládání pandemie zrušení povinného očkování proti covidu u pracovníků ve zdravotnictví nedoporučil. Jaké odborné týmy a jaké argumenty k tomuto kroku vedly, není jasné.

Když 19. ledna vláda informovala o rozhodnutí zrušit povinné očkování proti covidu včetně povinné vakcinace zaměstnanců ve zdravotnictví, konkrétní odborné argumenty nepadly. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na tiskové konferenci po jednání vlády ale zmínil, že jednání vlády o úpravě vyhlášky o povinném očkování předcházely analýzy odborníků.

„Chci velmi poděkovat všem těm odborným týmům, které se podílely na legislativní i odborné analýze toho, jak vše bylo nastaveno, a podařilo se dřív vyhodnotit všechna ta data, takže můžu místo v půlce února již teď vás informovat, že ta povinnost ve vyhlášce nebude a ty paragrafy, které se týkají covidu, mizí,“ řekl ministr.

Tuto zmíněnou odbornou analýzu ministerstvo zdravotnictví redakci Medical Tribune neposkytlo. Na dotaz zejména na argumenty k nepovinnému očkování zdravotníků odpověděl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob: „Změny v protiepidemických opatřeních a jejich podoba vychází zejména z diskuzí expertních skupin a jsou odvislé od aktuální epidemické situace. (…) Expertní skupiny samozřejmě zohledňují veškeré dostupné a validní studie, které jsou v daný čas k dispozici.“

Z diskuzí kterých konkrétních expertních skupin ministerstvo ve věci zrušení povinného očkování profesních skupin vycházelo, to už mluvčí neupřesnil.

Dříve ministr zdravotnictví Vlastimil Válek avizoval, že povinné očkování proti covidu pro zdravotníky zkonzultuje s Národním institutem pro zvládání pandemie (NIZP). Institut ale zrušení povinného očkování zdravotníků ministrovi nijak nedoporučil. Pro Medical Tribune to stručně napsal vedoucí institutu, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP prof. Roman Chlíbek. „NIZP nic takového nedoporučil,“ odpověděl prof. Chlíbek na dotazy MT.

Tento poradní orgán ani jeho skupiny nezveřejňují zápisy z jednání ani výsledky hlasování. Není tak zřejmé, jestli se institut vůbec tématu povinného očkování zdravotníků věnoval.

Ve veřejné části vládní elektronické knihovny připravované legislativy byla na začátku týdne dostupná důvodová zpráva k novele vyhlášky o vakcinaci. Nyní na webu není. Tato důvodová zpráva uvádí jako argument ke zrušení povinného očkování proti covidu ve zdravotnictví obavy z odchodu těch pracovníků, kteří se očkovat kvůli zdravotní kontraindikaci nemohou. Kolik takových zaměstnanců ve zdravotnictví je, zpráva neuvádí.

„Na straně vybraných profesních skupin by ponechání povinnosti očkování proti covid-19 znamenalo eliminaci léty praxe získaných odborných zkušeností té části osob, které by musely být vyřazeny z výkonu své profese z důvodu neabsolvování daného očkování vzhledem k jejich zdravotním kontraindikacím očkování. Současný stav vědeckých poznatků prozatím nedovoluje jednoznačně stanovit podmínky, za kterých lze ponechat osoby bez očkování kvůli zdravotní kontraindikaci ve výkonu své častokrát vysoce specializované profese,“ píše se v důvodové zprávě.

Další argumenty ani odkazy na analýzy ve věci povinného očkování profesionálů důvodová zpráva neobsahuje. Připouští ale další diskuzi k tomuto tématu. „Ministerstvo je zároveň přesvědčeno o tom, že aktuálně je třeba vytvořit potřebný prostor pro dostatečnou diskusi o optimálním nastavení očkování proti covid-19 včetně zvážení, má-li být povinné, popřípadě v jakém rozsahu,“ píše se v důvodové zprávě.

Předchozí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem v prosinci začlenil povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let, všechny zaměstnance ve zdravotnických zařízeních včetně studentů na praxi, policisty, vojáky a další profesní skupiny. Povinnost měla být účinná od 1. března. Zatímco zrušení povinnosti pro seniory se očekávalo, úplné zrušení povinnosti pro zdravotníky a další profesní skupiny bylo překvapením. Podle reakcí koaličních poslanců bylo povinné očkování ve zdravotnictví nastavené špatně a bez diskuze, a proto bylo potřeba ho zrušit.

Ve Vojtěchově vyhlášce bylo povinné očkování ve zdravotnictví zdůvodněno nutností zajistit chod tohoto sektoru. „Většina pracovníků v návrhu vyhlášky specifikovaných profesních skupin by měla již být očkována, nicméně požadavek na povinné očkování všech pracovníků těchto skupin, s výjimkou zdravotních kontraindikací, má z hlediska řízení epidemie COVID‑19, jejíž eliminace bude vyžadovat zatím nepredikovatelný čas, a dále s přihlédnutím k nezbytnosti zachovat funkceschopnost státu, prioritní význam a je pro společnost zásadní,“ psalo se v odůvodnění zavedení povinného očkování proti covidu. Dalším argumentem u zdravotníků, pracovníků v sociálních službách a dalších bylo i jejich vysoké vytížení, a tím zvýšené riziko selhání při dodržování protiepidemických opatření, které by mohlo vyústit v infekci.

Začátkem prosince informoval prof. Roman Chlíbek, že Česká vakcinologická společnost povinné očkování profesních skupin proti covidu podporuje, na rozdíl od povinného očkování populace seniorů.

Podle člena výboru České vakcinologické společnosti prof. Romana Prymuly se ale situace změnila a nyní při epidemii varianty SARS-CoV-2 omikron a při dostupnosti vakcín, které nechrání silně proti přenosu tohoto viru, už není odůvodnění pro povinné očkování profesionálů. A to přesto, že proti těžkému covidu vakcíny chrání velmi dobře. „Situace se vyvinula tak, že vakcíny dnes opravdu úplně ten omikron dobře nepokrývají, byť u té třetí dávky efekt vidíme. Pokud jsme chránění několikanásobně oproti běžné populaci, tak to si myslím, že to jsou argumenty přesvědčivé. I z tohoto důvodu si myslíme, že zatím by to mělo být na bázi dobrovolnosti,“ řekl prof. Prymula pro Seznam Zprávy.

Sdílejte článek

Doporučené