Přeskočit na obsah

Odměny lékařů rostly loni o sedm procent, sester o dvanáct

Proti roku 2012 v Česku ubylo 1 357 zdravotních sester a porodních asistentek. Ve stejném období přibylo 2 292 lékařů a 6 416 nelékařů v kategoriích ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí a nelékaři pod odborným dohledem, kam patří mimo jiné zdravotničtí asistenti a praktické sestry. Mzdy i platy všeobecných sester a porodních asistentek v celém zdravotnictví rostly v roce 2017 meziročně o 12 procent. Mzdy i platy lékařů o sedm procent. V nemocnicích akutní péče rostly v roce 2017 mzdy všeobecných sester o 14 procent, platy o 12 procent. V průměru loni braly všeobecné zdravotní sestry a porodní asistentky v celém zdravotnictví 33 927 korun měsíčně. Přitom v akutních nemocnicích v Praze a Plzeňském kraji přesáhly průměrné platy (nikoli mzdy) všeobecných sester 40 000 korun.

Čtěte také

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková MT řekla, že má o zveřejněných datech pochybnosti. Počet úvazků podle ní může být zkreslen tím, že některé sestry pracují ve více zdravotnických zařízeních, třeba zároveň v nemocnici a v agentuře domácí péče. Ani informace, které má z terénu o platech a mzdách sester, podle ní nekorespondují se statistikou. Průměrná měsíční odměna lékaře v českém zdravotnictví v roce 2017 přesáhla 70 000 korun. V nemocnicích akutní péče, které odměňují podle státních tabulek, tvořil průměrný plat 74 758 korun, z toho 50 procent činil základní tarif. V ostatních nemocnicích akutní péče brali lékaři mzdu průměrně 68 829 korun a z toho 59 procent tvořila základní mzda. Platby za práci přesčas tvoří devět, respektive sedm procent měsíční odměny.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené