Přeskočit na obsah

Praktici UA Pointy vítají, ale jen jako provizorium

ua point Bulovka foto FN Bulovka
UA Point ve FN Bulovka. Foto: FN Bulovka

Kromě zřízení UA Pointů budou praktičtí dětští lékaři potřebovat další dlouhodobější pomoc, aby se mohli o přicházející děti z Ukrajiny řádně starat. Předsedkyně sdružení Ilona Hülleová navrhuje, ať v ambulancích pomohou budoucí dětští lékaři v přípravě.

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje metodickým pokynem z 16. března při nemocnicích nízkoprahové ambulance UA Pointy pro odlehčení primární péči. Cílem je zajistit dostupnost základní zdravotní péče pro Ukrajince, kteří opouštějí svou zemi kvůli válce, při zachování dostupnosti běžným pacientům. Zřídit je mají všechny fakultní nemocnice, ostatním nemocnicím s urgentním příjmem I. typu jejich zřízení ministerstvo zdravotnictví doporučuje. Zajišťovat musí zejména služby lékařská pohotovostní služba pro dospělé a lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, ovšem v běžných ordinačních hodinách nemocničních ambulancí. V UA Pointech má být zajištěné tlumočení a návaznost péče. Lékař tu s pacientem vyplní anamnestický dotazník, který bude zadaný do ISIN.

Tématem zajištění primární péče pro lidi přicházející z Ukrajiny se zabýval 16. Kongres primární péče, který se konal v Praze od 18. do 19. března. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ilona Hülleová na něm zřízení UA Pointů přivítala. Vyzvala ale zároveň ministra zdravotnictví prof. Vlastimila Válka k hledání dlouhodobějšího řešení posílení dětských praktiků. UA Pointy sice pomohou zvládnout nápor přicházejících utečenců, dlouhodobou primární péči by ale podle dr. Hülleové ale měly zajišťovat ordinace dětských praktiků. Potřebují na to ale posily.

„UA pointy, které za praktické dětské lékaře vítáme, jsou z mého pohledu akutní řešení pro současnou krizi,“ uvedla předsedkyně Hülleová. „Vyzvala jsem ale pana ministra, aby bylo umožněno lékařům z dětských oddělení, kteří jsou v přípravě, přesunout v rámci vzdělávacích programům k nám do terénu. Pomohli by nám tak rozšířit kapacity pro děti, které přišly z Ukrajiny,“ uvádí.

V některých místech jsou kapacity dětských praktiků téměř plné. Mezi příchozími z Ukrajiny, dosud necelými 300 tisíc lidí, je téměř polovina dětí a nezletilých. To je jako by přibyl jeden celý ročník. Nejsilnější ročníky českých dětí čítají zhruba 120 tisíc dětí, ty slabší méně než sto tisíc.

„V rámci republiky je zátěž různorodá, někde v republice ještě praktičtí dětští lékaři stíhají, jinde už ne. UA Pointy vítáme na první péči, ale pak budeme potřebovat se o ty děti postarat dlouhodoběji. Nevíme, jak dlouho tu budou. Potřebujeme, aby přišli mladí lékaři. Dva roky běžíme závod s časem a silami v rámci covidu, teď potřebujeme posily,“ zopakovala Hülleová.

 U všeobecných praktických lékařů pro dospělé nejsou kapacity tolik napjaté jako u pediatrů, i ti ale přivítali pomoc UA Pointů v těchto týdnech, kdy přichází tisíce Ukrajinců denně. „Ukrajinští pacienti jsou v podstatě stejní jako ti čeští. Měli by se postupně registrovat k praktickému lékaři podle místa, kde bydlí. Tam, kde to normálním způsobem nejde a bude nějaká svízel, má UA Point smysl,“ uvedl doc. Svatopluk Býma. Zvýšenou zátěž podle něj praktičtí lékaři zvládnou. „Musíme se o tu zátěž podělit. Musí se pro to vytvořit podmínky. Vše je v procesu. Systém bude postupně najíždět a myslím, že bychom to měli zvládnout. Je potřeba systém přizpůsobit tomu, že tu může být o 300 tisíc pojištěnců víc. Vzhledem k tomu, že k nám přicházejí mladší lidé, u kterých se nepředpokládá, že budou příliš nemocní. Máme tedy čas ten systém zavést,“ uvedl doc. Býma.

Metodický pokyn k UA Pointům popisuje, co má být vždy obsahem prvního vyšetření ukrajinského uprchlíka v primární péči nebo na UA Pointu. Pro urychlení odebrání anamnézy může být využit vyplněný anamnestický dotazník. Preventivní vyšetření a prohlídky před vstupem do zaměstnání nebo nástupem do dětského kolektivu jsou stejného rozsahu jako v případně pojištěnců v ČR. V rámci vyšetření by mělo být ověřeno, případně doporučeno očkování na covid-19. Zásadní je provedení depistáže tuberkulózy.

V případě dětí je při první zdravotní prohlídce pediatrem je provedena kontrola očkovacího průkazu. Pokud rodiče nebo jiný doprovod dítěte nedoloží dokumentaci o jeho očkování, bude k němu přistupováno jako k neočkovanému a očkování bude zahájeno během této první zdravotní prohlídky. V některých případech je možné očkování odložit o maximálně čtyři týdny.

V ISIN budou vytvořeny dva nové moduly, jednak pro hospitalizace pacientů z Ukrajiny, jednak vstupní anamnestický dotazník, který bude vyplňovat poskytovatel.

Sdílejte článek

Doporučené