Přeskočit na obsah

Více než 800 českých eReceptů vyzvednuto v zahraničí

iStock-883064974
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Český pacient si eRecept v zahraničí vyzvedává, zahraniční pacienti v Česku mají smůlu. Čeští lékárníci se do projektu, který je pro ně dobrovolný, nezapojili.

Od 6. března byl spuštěn výdej přeshraničních elektronických receptů s šestou zemí EU, a to s Lotyšskem. Před rokem oznámily Státní ústav pro kontrolu léčiv a Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NCPeH), že Česko je připraveno na připojení k systému přeshraničního elektronického receptu, a během pár měsíců provoz spustily. Dnes si čeští pacienti mohou vyzvedávat eRecepty v Polsku, Chorvatsku, Španělsku a Lotyšsku. V Česku si na druhou stranu teoreticky mohou vyzvednout eRecept lidé z Polska, Španělska, Portugalska, Estonska a Lotyšska.

„Služba přeshraničního eReceptu je nyní stabilně v provozu, stále zprovozňujeme s dalšími státy EU. Nyní máme hotové testování s Estonskem a Lotyšskem. Připravujeme testování s Litvou a Řeckem,“ sdělila pro MT Klára Jiráková, koordinátorka projektu v NCPeH.

Při přeshraniční dispenzaci eReceptu pacient předloží lékárníkovi doklad totožnosti a identifikátor eReceptu, lékárník podle dokladu vybere stát, ve kterém se na eRecept má dotázat, a odešle identifikátor eReceptu. Jenže účast lékáren je dobrovolná. Zatímco v Chorvatsku a Španělsku je podle seznamů, na které odkazuje web epreskripce.cz, vyzvednutí možné nejspíš ve všech lékárnách, v Česku je zapojených lékáren všehovšudy pět. „Bohužel naprostá většina transakcí je ve scénáři, kdy si čeští občané vyzvedávají léky v zahraničí. Zapojených českých lékáren je velmi málo,“ uvádí Jiráková.

Tomu také odpovídá počet dosud vyzvednutých receptů. Zatímco v zahraničí bylo do konce ledna 2024 vydáno 826 eReceptů z Česka, na druhou stranu v Česku bylo vydáno pět eReceptů.

Největší provoz zaznamenal systém přes léto, kdy si do září byly v Chorvatsku vyzvednuty léky dohromady téměř z 200 eReceptů, zatímco v zimních měsících se jich v této zemi vyzvedávají jen jednotky. Celkově nejvíce přeshraničních dispenzací eReceptů probíhá s Polskem.

Česko patří mezi nejrychlejší země z hlediska zavádění přeshraničního eReceptu v evropské sedmadvacítce. Projekt Deployment of Cross‑Border eHealth Services in the Czech Republic je z 90 procent financován z evropských zdrojů. Česko své snahy o zavedení přeshraničního eReceptu začalo už v roce 2018, práce byly zbrzděny vlivem covidové pandemie.

Přeshraniční eRecept je druhý projekt evropského sdílení zdravotnických dat, který v rámci struktury MyHealth@EU zajišťuje Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví. Prvním jsou elektronické pacientské souhrny. Následují práce na zapojení do přeshraniční výměny laboratorních zpráv a propouštěcích zpráv.

Sdílejte článek

Doporučené