Přeskočit na obsah

Ve Stodě skončila porodnice. Jediný důvod: nedostatek pediatrů

Porodnice. Foto: Nemocnice Plzeňského kraje
Porodnice. Foto: Nemocnice Plzeňského kraje

Porodnice ve Stodě končí, nesehnala pediatry. Pro dostupnost péče v regionu by to nemělo znamenat problém. Vloni ve Stodské nemocnici proběhlo pouhých 361 porodů a dojezdová doba do jiných porodnic je přijatelná. 

Stodská nemocnice oznámila, že přes veškeré snahy nesehnala dětské lékaře, nemůže proto zajistit nepřetržitou péči na novorozeneckém oddělení, a proto už neotevře porodnici a novorozenecké oddělení, které pozastavily činnost od letošního 1. července. V nemocnici zůstává v provozu gynekologické oddělení včetně operací i těhotenské poradny.

„Vzhledem k historii, tisícům spokojených rodiček a vzhledem k současné podpoře veřejnosti i zaměstnanců je mi tohoto rozhodnutí moc líto. Bez dětských lékařů a bez zajištění adekvátní péče o novorozence ale porodnici provozovat nelze,“ říká ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman.

Někteří pediatři Stodské nemocnice vzhledem k věku ukončili nebo omezili svou činnost. Nemocnice uvádí, že pediatr pro Stodskou nemocnici je v posledních třech letech nejinzerovanější pozicí v rámci holdingu Nemocnic Plzeňského kraje. Nedostatek pediatrů považují zástupci nemocnice za systémový, a to včetně praktických dětských lékařů, kteří vzhledem k přetížení nemohou vypomáhat se službami v nemocnici tak, jako dřív.

„Pozici jsme opakovaně inzerovali doma i v zahraničí, oslovili jsme personální agentury zaměřené na lékaře, měli jsme i osobní kontakty a tipy od zaměstnanců, kam se obrátit, a dlouhodobě a úzce spolupracujeme s lékařskou fakultou. Ale bohužel pediatři chybí v celé zemi a z absolventů se chce pediatrii věnovat jen malý zlomek. Není zkrátka koho oslovovat,“ doplňuje Hajšman. Nemocnice by potřebovala alespoň tři plně atestované pediatry, má jen jednoho.

Méně než jeden porod za den

Nemocnice zmiňuje také celorepublikový pokles počtu porodů. Podle dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NZIP, Vybrané ukazatele zdravotní péče v porodnicích ČR) v posledních letech počet porodů ve Stodské nemocnici klesal. V roce 2017 jich tu vykázali nejvíce, a to 619. V letech 2020 i 2021 už to bylo méně než 500 porodů. Za loňský rok samotná Stodská nemocnice uvádí, že tu měli jen 361 porodů.

To je přitom z odborného pohledu velmi nízký počet, jaký je spojen s rizikem nižší kvality péče. Česká neonatologická společnost ČLS JEP uvádí, že je pro erudici personálu vhodné, aby pracoviště provedlo alespoň 800 porodů za rok a Česká gynekologická a porodnická společnost doporučuje alespoň 600 porodů za rok.

Některé rodičky budou po uzavření stodské porodnice jezdit do Plzně, kde je kromě perinatologického centra FN Plzeň také porodnice v Mulačově nemocnici s necelými 900 porody za rok 2021. Některé by ale mohly také zvolit porodnici v Domažlické nemocnici, která patří stejně jako stodská do holdingu Nemocnic Plzeňského kraje. To by domažlickému pracovišti zřejmě pomohlo, protože se tu v roce 2022 narodilo pouze 294 dětí. „Jen Domažlická nemocnice může bez významnějších organizačních změn převzít až 70 procent stodských porodů a v případě drobných organizačních změn i všechny,“ píše se v tiskové zprávě Stodské nemocnice.

Pro dostupnost porodnické péče v regionu by neměl podle vyjádření Nemocnic Plzeňského kraje vzniknout vážný problém. Z „přirozené spádové oblasti“ Stodské nemocnice je některá z porodnic v dojezdové vzdálenosti do 30 minut. Specifický případ je region Tachovska, které nemá vlastní porodnici. Z části okresu Tachov se cesta do porodnice prodlouží o čtyři minuty, když pojedou do Plzně místo do Stodu. Ovšem jak uvádí zástupci Nemocnic Plzeňského kraje, už v roce 2022 rodilo 70 procent rodiček z Tachovska v Plzni, takže je toto prodloužení dojezdové vzdálenosti pro ně zřejmě akceptovatelné.

Nyní Stodská nemocnice provozuje ordinace PLDD s omezenou ordinační dobou ve Stodě, Merklíně a Chotěšově, ve kterých pracují převážně dvě dětské lékařky.

Mohou skončit i další porodnice, odhadují místní

Stodská nemocnice usiluje o to, udržet si zdravotníky z uzavřených oddělení. Nabízí jim jinou pozici nebo rekvalifikaci. Ne všichni ale zůstanou. Podle Simony Kocové, staniční sestry ze Stodské nemocnice podalo výpověď bezprostředně po rozhodnutí o uzavření porodnice asi deset zaměstnanců. Například porodní asistentky chtějí dál dělat svou práci, a ne nastoupit na úplně jiné oddělení.  Uvedla to pro Český rozhlas.

Zmínila také, že podle ní může nedostatek pediatrů dolehnout i na jiné nemocnice.  „Jsme možná první vlaštovkou, kde se to stalo. Myslím, že budou následovat další porodnice a bude docházet k jejich uzavírání,“ poznamenala Kocová.

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Hais volá po systematickém řešení na celostátní úrovni, například po maximálním zjednodušení přístupu zahraničních lékařů ze zemí mimo EU na pracovní trh. „Nedostatek pediatrů je systémový problém, který trápí nejen Plzeňský kraj. Pokud se nestane zázrak, mám důvodnou obavu, že toto rozhodnutí mohou následovat i jiné nemocnice kdekoliv v České republice. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a stát jej musí začít systémově řešit, nebo nás brzy čeká kolaps pediatrické péče. Možným řešením je maximální možné zjednodušení přístupu zahraničních zdravotníků, jejich rychlá integrace a zapracování do našeho zdravotního systému. Pokud se ovšem nestane nic, brzy nás čeká omezování, a především zhoršení kvality zdravotní péče," upozorňuje Pavel Hais.

Předseda představenstva Stodské nemocnice Zdeněk Švanda zmínil, že nemocnice nemůže přijmout lékaře za každou cenu. „Finanční představy vážných uchazečů, se kterými jsme hovořili, byly pro nás nereálné. Setkali jsme se i s požadavkem na mzdu čtvrt milionu měsíčně, a to dokonce i od zájemce bez plné atestace. To žádný příčetný a odpovědný manažer nemůže akceptovat, navíc v porodnici, kde se rodí v průměru jedno dítě denně,“ říká Švanda.

Sdílejte článek

Doporučené