Přeskočit na obsah

VZP schválila zakázky na velký audit

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vypíše v nejbližší době dvě veřejné zakázky na externí audit smluv. Správní rada VZP schválila zadávací dokumentaci k těmto zakázkám. První se bude zabývat smlouvami platnými a účinnými k loňskému únoru v oblasti informačních technologií a nového informačního systému VZP. Půjde o podlimitní zadávací řízení. Externí audit má ověřit, jestli jsou smlouvy efektivní a účelné. Druhá část půjde formou zakázky malého rozsahu a zaměří se na smlouvy platné a účinné loni v únoru v oblasti PR, marketingu a poradenství. Prověří také výhodnost a rizika toho, že pojišťovna vlastní pět procent firmy Společnost pro e‑health databáze, nástupce někdejšího IZIP. U obou zakázek předpokládá VZP náklady na audit v řádu jednotek milionů korun.

Naopak v oblasti právních služeb a smluv risk‑sharingu si udělá VZP audit jen interně, ani na rozhodování ohledně paragrafu 16 se nebude dělat externí audit. I v těchto oblastech by audit stál řádově miliony, tyto náklady ale neodpovídají podle vedení pojišťovny hodnotě zkoumaných smluv.

O rozdělení externího auditu na dvě části a o přezkoumání některých smluv formou interního auditu rozhodla správní rada pojišťovny na základě zprávy nezávislého konzultanta. Ten hodnotil nákladovou efektivitu zvažovaného auditu. „Správní rada zvážila nákladovou efektivitu. Externě budeme auditovat oblasti, které jsou pro nás nejcitlivější. V oblasti risk‑sharingu a právních služeb udělejme interní mimořádný audit a pak rozhodněme, jak dál. Z mého pohledu jako ředitele to má logiku,“ uvedl ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek.

Co se týká rozhodování o žádostech o mimořádnou úhradu léčby podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, provede VZP přezkoumání určitého vzorku případů. „Zpráva konzultanta říká, že jsou případy paragrafu 16 těžko ověřitelné. Musíme posuzovat každý případ zvlášť. V rámci interního auditu posoudíme určitý vzorek a pak uvidíme, co dál,“ vysvětlil Kabátek.

Zahájit přípravu podmínek právního auditu uložila správní rada řediteli pojišťovny loni v dubnu. V srpnu pak rozhodla o detailech a předpokládala, že součástí externího auditu mají mimo jiné být i risk‑sharingové smlouvy a rozhodování o žádostech podle paragrafu 16. Předsedkyně správní rady prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., v tom, že část smluv bude zhodnocena jen interně, nevidí žádný posun. „K žádné změně nedošlo, rozdělujeme externí audit na dvě části, aby byl lépe vyhodnotitelný,“ řekla prof. Adámková. Dříve uváděla, že smluv, které je třeba prověřit, je kolem 36 000.

Členka správní rady náměstkyně ministra zdravotnictví Ing. Helena Rögnerová potvrdila, že důvod rozhodnutí nedělat externí audit risk‑sharingových smluv ani rozhodování o paragrafu 16 byl ekonomický. „Z materiálu zpracovaného nezávislou advokátní kanceláří vyplývalo, že audit risk‑sharingových smluv a audit postupů pojišťovny při vyřizování žádostí podle paragrafu 16 by představoval náklady v objemu několika milionů korun. Z diskuse vyplynulo, že v těchto dvou kategoriích není cena za audit v korelaci s objemem práce a možným přínosem. Proto se správní rada dohodla na tom, že nejdříve samostatně vyřešíme audit ve zbývajících oblastech a zároveň požádáme vedení VZP o provedení interního auditu zaměřeného právě na oblast risk‑sharingu a paragrafu 16. A poté se správní rada rozhodne, jaké kroky učiní dál,“ vysvětlila Rögnerová. „Je povinností a odpovědností členů správní rady, aby přijímali taková rozhodnutí, která jsou v souladu s počínáním dobrého hospodáře. To se týká i schvalování veřejných zakázek, které by měly též splňovat požadavek účelnosti a efektivity,“ poznamenala.

K začátku letošního roku pojišťovna ukončila kritizovanou smlouvu na PR poradenství s firmou Medea Kultur spojenou s odsouzeným lobbistou Romanem Janouškem. Vypršela také smlouva na tiskové služby s firmou Tender Consortium. Ta byla spojena s obviněným severočeským podnikatelem, jehož firmy podezřele získávaly zakázky v nemocnicích. Správní rada VZP na svém únorovém zasedání schválila nové zakázky na mediální propagaci. „Jedná se o mediální prostory online, v rádiu a televizi nebo v tištěné podobě, aby pacienti měli informace,“ uvedla prof. Adámková. VZP vydává na jednoho klienta na propagaci podle ní asi pět korun, jiné zdravotní pojišťovny až 30 korun.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené