Přeskočit na obsah

AKTUALIZOVÁNO: Sjezdem ČLK se nesly spory mezi lékaři

Ve své obsáhlé zprávě na sjezdu v Brně prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek shrnul svou činnost za poslední rok a kritizoval vládu a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Kromě toho se také vymezil proti sdružením, která v dohodovacím řízení o úhradách zastupují ambulantní specialisty a praktické lékaře.

Jako úspěch uvádí prezident Kubek to, že ČLK, o. s. získalo letos výrazné množství plných mocí od soukromých lékařů pro jednání v dohodovacím řízení o úhradách. Vnímá to tak, že mezi soukromými lékaři roste důvěra v komoru. V dohodovacím řízení pro rok 2020 mělo sdružení ČLK, o. s. v segmentu ambulantních specialistů 980 plných mocí uznaných mandátovou komisí. V dalších měsících jí pak přibývaly. Jen v prvních dvou týdnech letošního listopadu dokonce přibylo komoře 258 plných mocí. Celkem od února do poloviny listopadu získalo komorové sdružení 1062 nových plných mocí. Ty ještě podléhají posouzení mandátové komise, která vždy určitý počet vyřadí pro duplicitu, započítá ty, které ubyly, a podobně. Nicméně se podle všeho počet plných mocí udělených ČLK, o. s. pro segment ambulantních specialistů může zdvojnásobit. Pro dohodovací řízení na rok 2020 mělo nejvíce plných mocí v segmentu ambulantních specialistů Sdružení ambulantních specialistů, a to 1367. „Lékaři chápou, kdo hájí jejich zájmy. Trend, který jsme nastolili, je správný. Je vidět, že lékaři komoře věří,“ komentoval tato čísla prezident Kubek.

V tu chvíli ještě nemuselo k otevřenému konfliktu dojít. V následné diskuzi ovšem připomněl MUDr. Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava, otevřený dopis, který v září, v průběhu akcí krizového štábu po dohodovacím řízení, poslali zástupci soukromých lékařů premiérovi. Apelovali na něj, aby se úhradovou vyhláškou nezvýhodnily segmenty, které se na úhradách v dohodovacím řízení nedohodly (nemocnice), proti těm, které byly ochotné v dohodovacím řízením k ústupkům (ambulance). Jinak že se nebudou cítit uzavřenými dohodami zavázáni. Zároveň v dopise padlo, že „plošné navýšení platů v lůžkových zařízeních způsobí pouze další pokřivení podmínek a prohloubí nerovnováhu zdravotního systému“. Velev uvedl, že podle něj podepsaní zástupci lékařů pracují proti nemocnicím. „Říkáte ministerstvu a vládě, aby nám nepřidávali. To je lumpárna. Jmenované kolegy nepovažuju za součást lékařského stavu,“ řekl doktor Velev.

Podle Kubka měla dobrovolná sdružení soukromých lékařů komoru a krizový štáb v jednáních o úhradách plně podpořit. „Měli jsme šanci dosáhnout víc, kdybychom postupovali jednotně,“ uvedl Kubek.

Delegát sjezdu a předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko ale odmítl, že by kroky zástupců soukromých lékařů šly proti nemocnicím. Jako jeden ze signatářů zmíněného otevřeného dopisu uvedl, že se jen bránili hrozícímu zvýhodnění jiných segmentů na úkor ambulancí. Ve výsledku dostanou všichni přidáno stejně, uvedl Jojko. „Jsem přesvědčen, že platby soukromým lékařům budou vyšší, než jaké navrhovala ČLK na posledním dni jednání dohodovacího řízení. A ani haléř nebude na úkor nemocnic,“ řekl Jojko. „Všichni jsme získali. Myslím, že by tu nemusel být ten spor, který tu možná někdo chce rozdmýchat, mohla by být spokojenost,“ uvedl Jojko. Připomněl, že v letech, kdy nemocnicím rostly úhrady výrazně více než v ambulancích, proti tomu vedení komory nevystupovalo.

Doktorka Jaroslava Švandrlíková vyjádřila pochyby, jestli se měla komora bez vnitřní diskuze přidat ke krizovému štábu, který organizovaly odbory. Proti jejím slovům se ohradili MUDr. Miloš Voleman i MUDr. Martin Engel z vedení LOK-SČL.

Zprostředkovaně v diskuzi zaznělo stanovisko konference Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. To vyzývá delegáty sjezdu, aby pomohli zastavit „štvavou a neobjektivní mediální kampaň vedenou prezidentem České lékařské komory proti profesním sdružením soukromých lékařů“. Konference sdružení dětských praktiků vyslovila nedůvěru prezidentovi Kubkovi.

 

Sjezd se postavil proti dobrovolným sdružením

Konflikt začal už před několika týdny. Už dříve Koalice soukromých lékařů se Sdružením soukromých gynekologů vydali prohlášení, podle kterého vedení ČLK straní jen jedné skupině lékařů a snaží se rozdmýchat se soukromými lékaři spory šířením pomluv. Reagovali tím na sérii e-mailů z centra komory a článků v Tempus Medicorum, kde se vedení komory ostře vymezovalo vůči představitelům soukromých lékařů slovy o podrazáctví a nekolegialitě. Dále tito lékaři adresovali Kubkovi výzvu, aby „přestal se štvavou kampaní“.

V neděli, ve svém druhém jednacím dni, pak sjezd ČLK schválil dvě usnesení, kterými se vůči dobrovolným sdružením, která hájí zájmy soukromých lékařů v dohodovacím řízení, ostře vymezil. To druhé označuje zmíněný dopis Koalice soukromých lékařů premiérovi za projev „nekolegiality, která ve svém konečném důsledku poškozuje celý lékařský stav“ a za snahu „upřednostnit zájmy vlastní nad zájmy lékařského stavu jako celku“.

Ještě před tímto usnesením delegáti schválili usnesení navržené prezidentem Kubkem, kterým vyzvali všechny soukromé lékaře, aby udělili ČLK, o. s. plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení. Pro toto usnesení hlasovalo 152 delegátů, 75 bylo proti a 36 se zdrželo.

„Bojím se, že tento bod usnesení udělá víc škody než užitku,“ řekl před tímto hlasováním o tomto usnesení člen představenstva ČLK MUDr. Petr Němeček. ČLK, o. s. je občanské sdružení založené lékařskou komorou proto, že se jako organizace s povinným členstvím ze zákona nemůže účastnit dohodovacího řízení. Od počtu plných mocí se odvíjí síla hlasu té které organizace v jednáních dohodovacího řízení za jednotlivé segmenty. Pro soukromé lékaře je to proto citlivá záležitost.

Kubek uvedl, že by podpora ČLK, o. s. na úkor dobrovolných sdružení měla být od delegáta sjezdu ČLK samozřejmostí. „Podstata je deklarování loajality delegátů sjezdu České lékařské komoře. Pokud je někdo delegátem sjezdu České lékařské komory, očekává se od něj elementární loajalita k této organizaci, to znamená, že bude hájit pozici, na kterou je zvolen. To znamená pozici České lékařské komory,“ prohlásil Kubek.

To se některým delegátům nelíbilo. „Jsem šokován, co bylo předloženo. Dostáváme se někam, kde bychom být neměli,“ uvedl MUDr. Petr Pavelka. Podle MUDr. Jaroslavy Švandrlíkové je taková výzva k poslušnosti pošlapáním demokracie. Podle Kubka je to ale stejné, jako když jednotlivá dobrovolná sdružení vyzývají k udělení plné moci své členy. Její slova odmítl také MUDr. Miloš Voleman, člen představenstva.

Jojko a Kubek se rovněž přeli, čí postup v dohodovacím řízení více hájil zájmy lékařů. Kubek tvrdí, že kdyby se zástupci soukromých lékařů s pojišťovnami nedohodli, což prosazoval, získali by mnohem větší navýšení úhrad, než se nakonec povedlo. Dále tvrdí, že jsou sdružení semknutá v Koalici soukromých lékařů servilní k ministru zdravotnictví, který velmi stál o dohodu v dohodovacím řízení, a to že mu zástupci sdružení dopřáli „pod cenou“.

Naopak Jojko tvrdí, že by v případě nedohody byl výsledek mnohem horší, a bez dohody by nebyly prosazeny některé konkrétní změny ve výpočtu úhrad. Kubek podle něj do jednání o úhradách vstupuje s osobními útoky, kvůli kterým by s ním druhá strana stolu ani jednat nechtěla. Ambulantním specialistům, kteří splní bonifikační kritéria, porostou v příštím roce úhrady proti referenčnímu období o dvanáct procent.

Nedávný sjezd Sdružení ambulantních specialistů uložil užšímu vedení sdružení zaslat prezidentovi ČLK oficiální předžalobní výzvu, v níž bude opět žádat, aby vzal zpět některá obvinění, které proti sdružení napsal, zanechal útoků a zveřejnil e-maily a v časopise ČLK Tempus Medicorum vyjádření šéfů sdružení. Pokud na tuto výzvu Kubek nevyslyší, má na něj rada Sdružení ambulantních specialistů podat žalobu na ochranu dobrého jména právnické osoby. Jojko na sjezdu uvedl, že vzhledem k výrokům prezidenta ČLK na sjezdu bude podle tohoto usnesení zřejmě muset postupovat.

„Mrzí mě, že jsme se tak vyhrotili,“ řekla na závěr sjezdu MUDr. Alena Dernerová, senátorka a členka představenstva ČLK.

 

V dalších bodech své zprávy prezident Kubek mimo jiné zmínil, že za zásadní považuje prosadit navýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví sice prosazuje jistou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, ale nižší, než jakou požaduje ČLK. Podle komory by se měly platby státu počítat z vyměřovacího základu ve výši 50 procent průměrné mzdy. To by zjednodušeně znamenalo, že by stát za důchodce, děti a další státní pojištěnce platil zhruba tolik, jako zaměstnanec se mzdou na úrovni poloviny průměru. Navíc stále není na vládě shoda na žádné valorizaci. „Je zjevné, že premiér nesplní slib, že bude Česká republika vydávat na zdravotnictví devět procent svého HDP, stále se potácíme kolem sedmi procent,“ uvedl Kubek.
 
V příštím roce čeká lékaře povinnost vést elektronickou evidenci tržeb EET. Lékařská komora podle Kubka chystá zajistit pro lékaře, kteří budou potřebovat EET řešit, „globální řešení“, které by pro ně mělo být výhodné. Jak Kubek, tak následně Jojko vyzvali lékaře, aby zatím nepřistupovali na nabídky různých firem na technické řešení EET s cenou ve výši tisíců korun i více než deseti tisíc korun. Podle Jojka dříve ministryně financí Alena Schillerová přislíbila, že bude k dispozici i bezplatné řešení pro EET.

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.