Přeskočit na obsah

Centrové léky zatím stály VZP o 500 milionů více než loni

Na programu správní rady VZP, která se konala 26. listopadu, byly mimo jiné zhodnoceny výsledky hospodaření pojišťovny za tři čtvrtletí roku 2018, které jsou podle předsedkyně správní rady prof. Věry Adámkové velmi povzbuzující a potvrzují pevné a stabilní postavení VZP na trhu. Zdravotní pojistný plán pojišťovny je naplňován bez výpadků a pojišťovna nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Správní rada projednala i schválení realizace řady zakázek, zejména v oblasti IT v rámci nově budovaného informačního systému a projednány byly i okolnosti projektu Mořský koník, kde došlo v letošním roce k určitým problémům způsobeným firmou, která je poskytovatelem projektu. Zástupci VZP jako dohlížející organizace se sešli s nespokojenými rodiči, a i nadále budou celou záležitost dozorovat.

Dosaženo bylo také shody na kritériích hmotné zainteresovanosti pro rok 2019. Ta obsahují výsledky hospodaření, kterým je přiznána 20procentní váha, realizaci dlouhodobých strategických cílů 50procentní váha, servisním službám pro pojištěnce, kde pojišťovna plánuje zlepšit a zrychlit komunikaci, 10procentní váha a smluvní politika VZP s 20procentní váhou. Jak prof. Adámková uvedla, podporována bude zejména síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb hlavně v problematických segmentech, např. v oblasti psychologie, psychiatrie či oftalmologie. Za důležitou je považována i transformace akutních lůžek na lůžka následné a dlouhodobé péče podle potřeby daných regionů a aktivní smluvní politika v oblasti léčivých přípravků.

Čtěte také

K 31. říjnu 2018 bylo na běžném účtu fondu zdravotního pojištění 9,6 miliardy korun. „Předpokládáme, že výsledek hospodaření na konci roku bude asi osm miliard korun, které bude pojišťovna mít, což je velmi dobrá zpráva. Zdravotně pojistný plán na příští rok se tedy jeví jako realistický a tato suma peněz bude potřebná,“ řekl místopředseda správní rady VZP MUDr. Jiří Běhounek s tím, že za období od ledna do října se vydalo 81,3 procenta plánovaného zdravotně pojistného plánu, ve stejném období loňského roku to bylo o 81,6. Provozní fond je čerpán na 70 procent a fond prevence zatím na 54 procent.

V současné době má VZP smlouvy o centrové péči s 65 centry v ČR, z čehož je 21 ambulantních a 44 lůžkových zařízení. Jde o péči v 60 diagnostických skupinách, kam je zařazeno 224 centrových lékových přípravků. Vzhledem k neustálému rozvoji zde dochází k mírnému nárůstu ceny oproti předpokladům. Ten je zejména v oblasti roztroušené sklerózy, hematoonkologie a karcinomu prsu, kde jsou centrové léky používány nejvíce. Zároveň ale u některých skupin, jako u kolorektálního karcinomu náklady klesly. „Avšak vyšším tempem, než nárůst nákladů roste počet ošetřených pacientů, což je důsledek správné smluvní politiky, kdy se ceny léků daří nasmlouvávat levněji, což umožňuje ošetřit více pacientů za stejnou cenu,“ zdůraznil místopředseda správní rady doc. MUDr. Bohuslav Svoboda. Do letošního října zatím VZP specializovaným centrům pro léčbu závažných onemocnění uhradila léky v ceně 7,5 miliard korun, což je o půl miliardy více než za stejné období loňského roku.

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené