Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. červenec 2020 | Svátek má Prokop
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Komora odmítla slibovat službu člověku

MUDr. Milan Kubek, zdroj: LOK

Komora odmítla slibovat službu člověku

Medical Tribune 23/2018
19.11.2018 09:13
Zdroj: MT
Autor: ač
Česká lékařská komora rozhodnutím svého sjezdu odmítla vetknout Lékařský slib Světové lékařské asociace (WMA) do svých stanov. Pro to, aby se lékařský slib stal preambulí Etického kodexu ČLK, hlasovalo jen 129 delegátů, proti jich bylo 155 a 24 se zdrželo.

Lékařský slib čili Ženevská deklarace je etické prohlášení, které zdůrazňuje humanitární cíle medicíny. Loni byl tento slib WMA aktualizován. Hlavním důvodem, proč se lékaři na sjezdu odmítli ke slibu připojit, bylo zřejmě konkrétní znění překladu. Kritici vyčítali překladu slabou jazykovou úroveň. Někteří delegáti se ohrazovali proti formulaci hned první části slibu, která měla znít: „Jako člen lékařského stavu slavnostně slibuji, že budu svůj život věnovat službě člověku.“

Padaly návrhy nahradit slovo „člověku“ slovy „humanitě“ nebo „lidskosti“. V originále tato diskutovaná věta zní „I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity.“ Například v pracovním materiálu Slovenské lékařské komory lékař slibuje věnovat svůj život službě „ľudskosti“. Němečtí lékaři slouží „Menschlichkeit“.

„Nechci sloužit člověku, ne každému,“ zaznělo v diskusi. „K čemu nám to bude?“ „Je to nadbytečné.“ „Znění mělo proběhnout širokou diskusí.“ Tak zněly další výtky.

Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek byl neochotou delegátů přihlásit se k Lékařskému slibu WMA viditelně nepříjemně zaskočen. „Nevím, co je špatného na tom, že lékař slouží člověku, proto jsme tu školu studovali,“ řekl. Navíc zdůraznil, že lékaři u nás nebudou slib nikde deklamovat. Komora se k němu chtěla přihlásit jako celek pouze tím, že jej vtělí do etického kodexu. Navíc slib nijak neodporuje dosavadnímu znění etického kodexu komory ani jej zásadně nerozšiřuje.

Čtěte také

Pro některé delegáty byl problematický bod, ve kterém lékař slibuje, že bude pečovat o své vlastní zdraví. Tedy jeden z bodů, který se do slibu dostal při poslední aktualizaci v loňském roce.

Žádné popotahování za to, že se k lékařskému slibu nepřihlásila, ČLK od WMA nehrozí. Připojit se k němu nemusí. „WMA podporuje národní lékařské asociace v tom, aby používaly lékařský slib na svých setkáních a aby v tom podpořily další lékařské instituce ve svých zemích,“ uvedl na dotaz MT za WMA Nigel Duncan jako její konzultant v oblasti vztahů s veřejností. „Nevíme, kolik národních lékařských asociací používá deklaraci při zahájení svých setkání. Myslíme si ale, že jich je docela hodně,“ dodal.

Od aktualizace lékařského slibu si Světová lékařská asociace (WMA) slibovala jeho větší rozšíření a používání po celém světě. Debaty o konkrétním novém znění trvaly dva roky, aby výsledek pokud možno vyhovoval všem 113 členským lékařským asociacím a komorám.

Kromě nového závazku pečovat o vlastní zdraví se aktuální verze slibu od té předchozí liší modernějšími formulacemi. Dále přibyl závazek ctít autonomii pacienta a sdílet lékařské znalosti ve prospěch pacientů a rozvoje zdravotní péče. I starší verzi používali lékaři v mnoha zemích, ne však všude. „Doufáme, že schválená deklarace bude používána všemi lékaři na celém světě, posílí jejich odhodlání udržovat nejvyšší standard zdravotní péče o pacienty,“ uvedl v říjnu 2017 při schválení nového znění slibu prezident WMA dr. Jošitake Jokokura. Původní lékařský slib byl sepsán v roce 1948 v reakci na zločiny páchané ve jménu lékařské vědy za druhé světové války. Deklarace má ambici být moderní Hippokratovou přísahou.

Dále čtěteCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky