Přeskočit na obsah

ČLK je nespokojená s prací ministra Vojtěcha

Delegáti sjezdu ČLK jasnou většinou odsouhlasili usnesení, kterým vyslovili „nespokojenost s prací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jím vedeného ministerstva, které neřeší zásadní problémy českého zdravotnictví“. Vojtěch podle nich neřeší personální devastaci, nedodržování zákoníku práce, nedostatečné financování, nelegální práci cizinců bez aprobačních zkoušek, a další zásadní věci. „Česká lékařská komora znovu nabízí svoji součinnost ministrovi zdravotnictví při řešení těchto problémů a vyzývá ho, aby se přestal věnovat mediálně atraktivním, ale ve skutečnosti podružným tématům, kdy činnost ministerstva nezlepšuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost zdravotní péče, ale zvyšuje administrativní zatížení lékařů a ekonomicky zatěžuje poskytovatele zdravotních služeb,“ uvádí se v usnesení.

Zároveň sjezd požaduje pravidelné zvyšování ceny práce v sazebníku výkonů, dále také každoroční zvyšování platů a mezd lékařů pracujících v nemocnicích o deset procent nebo více. „Sjezd ČLK nesouhlasí s platovou nivelizací, kterou prosazuje vláda,“ vzkázali delegáti sjezdu.

Ministr Vojtěch, který byl na sjezd pozvaný, ale nedorazil, považuje podle svého vyjádření pro ČTK podobná prohlášení za „kolorit“. Prezident ČLK Milan Kubek by podle něj mohl po 13 letech ve funkci změnit rétoriku. „Bohužel ČLK v tomto směru není konstruktivní a nedává na stůl řešení a návrhy, jak ten systém změnit. Není to nic nového,“ reagoval Vojtěch. „Myslím si, že v platech jsme se dostali na poměrně dobrou úroveň,“ dodal ministr.

 

Výběr z dalších usnesení XXXIV. sjezdu ČLK adresovaných politikům

  • Sjezd ČLK odmítá snahy ministra zdravotnictví o omezení kompetencí České lékařské komory a o politické zasahování do nezávislosti profesní lékařské samosprávy.
  • ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému dochází v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek. Ministerstva zdravotnictví ČR i práce a sociálních věcí ČR svojí nečinností tyto nezákonné praktiky podporují.
  • Sjezd ČLK požaduje, aby v případě, že budou vytvořeny klinické doporučené postupy, byla zajištěna a právně garantována plná úhrada těchto postupů ze zdravotního pojištění. Nelze připustit, aby lékař byl zavázán k postupům, jejichž úhrada mu přitom není garantována.
  • Sjezd ČLK podporuje přijetí zákona o léčitelích a zásadně nesouhlasí s tím, aby byla činnost léčitelů regulována v režimu zákona o zdravotních službách, což by vzbuzovalo klamný dojem, že léčitelé jsou zdravotnickými pracovníky.
  • Sjezd ČLK upozorňuje na porušování zákona č. 95/2004 Sb. spočívající v tom, že cizinci bez aprobační zkoušky pracují v některých zdravotnických zařízeních samostatně bez přímého odborného vedení. Cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu mimo EU, nemůže bez aprobační zkoušky vykonávat lékařské povolání. ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci při zajišťování bezpečnosti pacientů a žádá, aby ministerstvo průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací, který konkrétní odstavec tohoto ustanovení § 36 byl u každého z těchto cizinců aplikován. ČLK dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních služeb se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe vykonávána, a u každého z cizinců vždy jméno lékaře, který u něho vykonává přímé odborné vedení. ČLK současně žádá o jmenný seznam školitelů, kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
  • Sjezd ČLK trvá na plné úhradě nákladů na e-recepty, e-neschopenky a EET (elektronizace zdravotnictví) od České republiky.
  • Sjezd ČLK žádá ministra zdravotnictví neprodleně řešit a vyřešit problémy s nedostatkem léků. Situaci způsobuje přeprodej léků a nedostatečné zásoby v nemocnicích z nedostatku financí v nemocnicích. Tato situace přímo ohrožuje péči lege artis.

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené