Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Glatiramer acetát třikrát týdně: účinnost a bezpečnost potvrzena

Foto: Shutterstock

Glatiramer acetát třikrát týdně: účinnost a bezpečnost potvrzena

26.09.2018 14:10
Zdroj: MT
Autor: miš
70. Annual Meeting – American Academy of Neurology, duben 2018, Los Angeles. Dlouhodobá účinnost, bezpečnost a snášenlivost aplikačního režimu glatiramer acetátu třikrát týdně u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou: výsledky pětiletého sledování v otevřené fázi studie Glatiramer Acetate Low, Frequency Administration (GALA).

Alexander J. et al. Poster AAN, COP-1

Kongres Americké neurologické asociace (AAN) přijal k publikaci poster o klinických výsledcích aplikace glatiramer acetátu (GA) třikrát týdně v pětiletém otevřeném prodloužení studie GALA.

Studie GALA je jednoroční placebem kontrolovaná studie s GA (40 mg/ml) aplikovaným třikrát týdně (GA40) významně snižuje roční výskyt relapsů (ARR) o 34 % a aktivitu na MRI o 34,7 % oproti placebu u nemocných s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RR-RS).

Po ukončení této zaslepené fáze byli pacienti z placebové skupiny (delay start, DS) převedeni na aktivní terapii GA40. V otevřeném pětiletém sledování byli nemocní s RS jak ze skupiny DS, tak ze skupiny s aktivní léčbou (early start, ES) sledováni každých šest měsíců; MRI byla provedena po třech letech. Primárním cílem byl ARR a sekundárním počet gadolinium enhancujících T1 lézí a nových a zvětšujících se T2 lézí. Ve studii byli hodnoceni pacienti, u nichž byla léčba GA40 zahájena časně (834 pacientů, ES) i se zpožděním (419 nemocných, DS).

Výsledky

Z celkového počtu 834 pacientů s časným začátkem terapie (ES) dokončilo pětiletou studii 580 pacientů (70 %) a 261 (62 %) pacientů z celkového počtu 419 pacientů s opožděným začátkem terapie GA40 (DS). Nejčastějším nežádoucím účinkem byly reakce v místě vpichu, které byly mírné a jejich výskyt byl zcela konzistentní s velmi příznivým bezpečnostním profilem GA.

Roční výskyt atak (AAR) v průběhu celého pětiletého sledování byl velmi nízký: u pacientů ES činil 0,26 u DS 0,32 (p = 0,041).

Kumulativní výskyt nových/zvětšujících se T2 lézí po 36 měsících byl nižší u pacientů s časným začátkem terapie v porovnání s nemocnými s opožděným začátkem léčbě (5,67 vs. 8,47, p <0,0001).

Závěr

V otevřené pětileté fázi studie GALA se nevyskytly žádné nové a neočekávané nežádoucí účinky u pacientů léčených GA40 po dobu pěti let. Účinnost léčby GA40 vedla k nízké aktivitě choroby podle nálezů na MRI a AAR, a to u obou skupin nemocných: u těch, kteří byli od počátku léčeni GA40 i u těch, kteří byli po roce převedeni na GA40 z placeba.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky