Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Těhotenství u žen s RS už dávno není tabu

Foto: shutterstock.com

Těhotenství u žen s RS už dávno není tabu

30.10.2018 12:11
Zdroj: MT
Autor: jt
Jedna z mnoha edukačních sekcí byla na ECTRIMS 2018 v Berlíně věnována managementu těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou (RS), která často postihuje právě ženy ve fertilním věku.

Jak upozornila Dr. Melinda Magyariová, PhD., z Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, v Dánsku, polypragmazie je v těhotenství až překvapivě běžná, jak potvrdila recentní studie Haase et al., publikovaná v Obstetrics & Gynecology 2018. Ukázalo se, že téměř tři čtvrtiny žen užívaly v těhotenství alespoň nějakou léčbu (55 % v prvním trimestru), přičemž zhruba 30 % mělo indikováno více léků současně. Pokud se týká symptomatické terapie u nemocných s RS, zahrnuje řešení nejen příznaků, jako jsou spasticita, bolest, křeče, neuralgie trigeminu, únava, deprese či dysfunkce močového a gastrointestinálního traktu, ale také léčbu relapsů a komorbidit. „Management komorbidit a symptomů RS má velký dopad na kvalitu života našich nemocných, proto bychom s nimi měli mluvit o všech rizicích a benefitech farmakoterapie ještě před početím. Pokud je to možné, měli bychom se vyhnout podávání nových léků – a to z důvodu nedostatku klinických dat o bezpečnosti –, dále léčbě v prvním trimestru a kombinované terapii,“ shrnula Dr. Magyariová. Dodala, že ačkoli se většina přípravků vylučuje do mateřského mléka, je to v koncentraci nižší než 1–2 % dávky podané matce, což je pro zdravé dítě nerelevantní.

V dalším vystoupení se Annette M. Langer-Gouldová, PhD., z University of Southern California, USA, zabývala mj. vývojem RS během těhotenství a po porodu s ohledem na údaje z aktuálních kohort pacientek. Zmínila se např. o vlastní, zatím nepublikované práci, která poukazuje na fakt, že roční míra relapsů před otěhotněním je podobná jako v kontrolních placebových skupinách recentních randomizovaných studií. V poporodním období přitom nebyl pozorován žádný „rebound fenomén“ z hlediska aktivity choroby. „Dnes je většina žen s RS na vysoce účinné léčbě, což jim umožnuje plánovat rodinu,“ konstatovala Dr. Langer-Gouldová. Jak dále uvedla, zdá se, že exkluzivní kojení redukuje výskyt relapsů po porodu během prvních 6 měsíců. V této souvislosti upozornila na svou další práci, jež byla zveřejněna v Neurology 2017 a která mj. prokázala, že kojení po dobu minimálně 15 měsíců snížilo riziko pozdější progrese RS o 23–53 %. Co se týká opětovného nasazení terapie RS po porodu, ukazuje se, že u žen, které nechtějí kojit, nevede léčba podaná již během prvních 2–4 poporodních týdnů k protekci před relapsy.

V závěrečné přednášce se Dr. Kerstin Hellwigová z Ruhr-Universität Bochum, Německo, věnovala konkrétním přípravkům a jejich využitelnosti u těhotných pacientek s RS. Připomněla, že většina léčiv není teratogenní, nicméně je třeba dbát větší opatrnosti s novějšími léky, u nichž chybějí robustní data z registrů, a s malými molekulami. Interferony a glatiramer acetát, velké molekuly, které pravděpodobně neprostupují placentární bariéru, jsou bezpečné až do koncepce a patrně i po ní. „Pro oba léky je zkušenost s více než tisícovkou těhotenství a ukazuje se, že bychom jejich podávání skutečně neměli přerušovat před otěhotněním a že bychom měli zvážit jejich indikaci i během něj,“ vysvětlila Dr. Hellwigová. Zdůraznila rovněž, že kojení při terapii glatiramer acetátem nebo interferony se zdá být bezpečné, neplatí to však pro malé molekuly, v případě natalizumabu a jiných monoklonálních protilátek zatím evidence není zcela jasná. „Vždy mějme na paměti, že můžeme požádat farmaceutické společnosti o aktuální informace či data týkající se počtu těhotných žen na konkrétním léku. To nám může pomoci v dalším rozhodování,“ konstatovala závěrem.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky