Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. duben 2020 | Svátek má Heřman a Hermína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Doc Dušek: Národní diabetologický registr omezí zdravotníkům administrativu

foto: Medical Tribune

Doc Dušek: Národní diabetologický registr omezí zdravotníkům administrativu

Medical Tribune 22/2018
12.11.2018 13:25
Zdroj: MT
Autor: red
Data do rekonstruovaného Národního diabetologického registru jsou zadávána plně automatizovaně, zdravotníky tedy nezatíží sledování jejich pacientů žádnou administrativou navíc. O registru ve zcela novém pojetí oproti všem dosavadním registrům jsme hovořili s ředitelem ÚZIS doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.
  • Kdy vlastně vznikla myšlenka diabetologického registru?

Národní diabetologický registr jako myšlenka vznikl někdy v roce 2014, protože jsme zjistili při rekonstrukci dat ÚZIS, že nemáme o diabeticích vůbec žádné přesné informace, sbíráme je agregovaným sběrem přes výkazy, jejichž vyplněnost byla všelijaká, a přitom jde o obrovskou masu nemocných, která je srovnatelná třeba s onkologickými onemocněními, kde máme Národní onkologický registr a onkologické nemoci kompletně monitorujeme. Národní diabetologický registr byl navržen do zákona, protože nemůže vznikat mimo legislativu, a zákon, tedy novela zákona č. 372/2011 Sb., byl definitivně schválen v roce 2016.

  • V čem se liší tento rekonstruovaný registr od jiných registrů?

Registr vytvářený podle zákona z roku 2016 vzniká na úplně jiném principu než dosavadní registry, to znamená vzniká se snahou maximálně vytěžovat již existující data a nezatěžovat zdravotnický terén redundantním zadáváním něčeho, co už existuje. Takže si možná zdravotnický terén vzniku tohoto registru ani nevšiml, a to já považuju za největší vítězství, že vznik registru nikoho nezatížil.

Čtěte také

  • Jak postupuje vznik registru konkrétně po schválení zákona?

Registr vzniká ve třech fázích. Zhruba před měsícem jsme uzavřeli fázi jedna, a to je, že do registru jsou převedena data, která hlásí do ÚZIS zdravotní pojišťovny. Tím pádem mapujeme veškerou péči o diabetické pacienty, jsme schopni vidět incidenci, prevalenci léčených, mapujeme dostupnost péče, distribuci pacientů v systému a jsme schopni mapovat i základní výsledky péče a bazální indikátory kvality. A to dovedeme bez toho, aby kdokoli po večerech musel zadávat jakákoli čísla. Ostatně i hodnoty, které registr ukazuje, to je v tuto chvíli žijících zhruba 990 000 pacientů s diabetem, fakticky vylučují, aby to někdo zadával ručně po skončení běžné pracovní směny.

Fáze dva začne v lednu 2019, chceme do registru podle pravidel eGovernmentu napojit laboratoře, vybraná laboratorní data, v souladu s mandátem daným nám zákonem, a tím budeme mít v registru 98 procent potřebných informací pro hodnocení tohoto segmentu. Fáze tři, která v tuto chvíli není ještě ani navržena, a možná nebude ani potřeba, by byla různá výběrová šetření na bázi dobrovolnosti na sentinelových sítích praktiků, kde by se došetřovala data, která by byla zaměřena například na kvalitu života těchto pacientů a na jiné aspekty, které z administrativních dat nenasbíráme.

  • Můžete shrnout závěry, které z první fáze budování registru plynou?

Pro mě, byť to je závěr trochu trapný, protože se tím v zahraničí chlubit nejde, máme konečně přesná čísla, kolik těchto pacientův ČR je, jak jsou léčeni, čím jsou léčeni, kde jsou léčeni, jak jsou distribuováni v systému a jak v systému migrují. Nemyslím tím jenom geograficky, třeba meziregionálně, ale i mezi ambulantními specialisty, praktiky nebo hospitalizační péčí. To jsme ještě před rokem jen odhadovali z agregovaných dat, a považuji za největší vítězství, že přesná data nyní máme. Tato data samozřejmě musejí přijít do rukou odborníkům, specialistům, České diabetologické společnosti, aby s nimi dále pracovali. Možností, co z toho jde vytahovat, je nekonečně mnoho, jenom na tiskové konferenci zazněly pro nás tři velké domácí úkoly: podívat se na proočkovanost populace s diabetem proti chřipce, podívat se na výskyty vybraných zhoubných novotvarů, zejména těch preventabilních, u pacientů s diabetem a podívat se, zda tu není výzva ke komplexnějšímu onkologickému preventivnímu programu pro pacienty s diabetem.

  • V jaké podobě budou mít klinici přístup k datům? Zmínil jste Národní onkologický registr, kde si každý může nakliknout systém SVOD a po jednotlivých diagnózách v jednotlivých regionech si vyhledat, co potřebuje. Počítá se i zde se vznikem podobné platformy?

Je to v tuto chvíli, nechci říct ambice, ale jeden z dalších logických cílů. Nicméně i onkologický vyhledávací systém je spíše taková populační platforma, kde si lidé najdou obecná data. Já si troufnu říct, že ÚZIS je teď trochu někde jinde, tato data budou lékařům a vedení odborné společnosti dostupná na řádově jiné úrovni granularity. To znamená, že je to možné už dnes. Komunikaci nyní zahajujeme s vedením odborné společnosti, je možné požádat ÚZIS, aby data poskytl ve velkém rozlišení. Nikdy nepůjdou ven data na úrovni jednoho pacienta, ÚZIS je schopen předzpracovat a nabízet odborné společnosti ad hoc servis, který nikdy nemůže nahradit nějaký portál.

Dále čtěte


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky