Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Infekce jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí diabetiků

Foto: Shutterstock

Infekce jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí diabetiků

Medical Tribune 22/2018
12.11.2018 13:28
Zdroj: MT
Autor: red
Data rekonstruovaného Národního diabetologického registru ukázala nejčastější příčiny úmrtí pacientů s diabetem. Po kardiovaskulárních onemocněních a nádorech jsou to infekce. O důvodech i možnostech prevence jsme hovořili s MUDr. Milanem Trojánkem, Ph.D., z Katedry infekčního lékařství IPVZ.

  • Vztah mezi diabetem a infekcemi je možná podceňovaný. Co by o této souvislosti měli diabetologové vědět?

Z celé řady studií vyplývá a rovněž z vlastní zkušenosti víme, že pacienti s diabetem představují z hlediska infekčních onemocnění rizikovou skupinu, neboť samotné metabolické onemocnění zhoršuje funkci buněčné i humorální imunity a vede ke stavu sekundární imunodeficience. Proto je incidence celé řady infekcí u těchto pacientů vyšší, ale zároveň i samotný průběh onemocnění bývá závažnější.

  • Můžete upřesnit, která infekční onemocnění ohrožují diabetiky nejvíc?

Mezi nejčastější infekční onemocnění patří ta, se kterými se setkává i diabetolog ve své každodenní praxi, ať už se jedná o infekce měkkých tkání, kostí, kloubů, příkladem je syndrom diabetické nohy, eventuálně močové infekce. Nicméně víme, že diabetes jistě zvyšuje riziko rozvoje sepse, případně respiračních i celé řady dalších infekcí. Mezi typické infekce úzce spojené s diabetem patří maligní zánět vnějšího ucha, mykotické infekce kůže a sliznic, komplikované infekce žlučníku či ledvin, mukormykóza nebo tuberkulóza.

  • Léčí se infekční choroby u diabetiků stejně, nebo jsou zde specifické postupy?

Pro nás infektology představuje významný fakt především to, že se jedná o pacienty, kteří velmi často trpí řadou přidružených interních komorbidit, na které musí být brán zřetel v průběhu samotné léčby, proto je terapie infekcí u diabetiků jistě komplikovanější. Zároveň pacienti s diabetem bývají osídleni mikroorganismy, které se v běžné populaci vyskytují méně často, a vzhledem k tomu, že diabetici jsou podstatně častěji v kontaktu se zdravotním systémem, bývají tato agens mnohdy rezistentní na celou řadu základních antibiotik. Nicméně léčba diabetiků není pouze o výběru vhodného antibiotika nebo vhodné antiinfekční léčby, ale o léčbě celé řady přidružených komorbidit a komplikací.

  • Jaká jsou preventivní opatření?

Mezi nejvýznamnější preventivní opatření patří dobrá kompenzace samotného diabetu, včasná diagnostika a léčba přidružených interních komorbidit. Další možnost, jak lze dopad infekčních komplikací snížit, představuje očkování, přičemž u pacientů s diabetem je jednoznačně doporučeno pravidelné každoroční očkování proti sezónní chřipce, dále proti pneumokokovým infekcím, pásovému oparu u osob nad 50 let a proti virové hepatitidě B.

Dále čtěte


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky