Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. květen 2019 | Svátek má Zbyšek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nejlepší nemocnicí byla vyhlášena Vojenská nemocnice Olomouc

Daniel Vavřina, foto: MT

Nejlepší nemocnicí byla vyhlášena Vojenská nemocnice Olomouc

Medical Tribune 25/2018
28.11.2018 10:19
Zdroj: MT
Autor: ač
Součástí projektu Nejlepší nemocnice je anketa mezi zaměstnanci nemocnic. Ti tvrdí: pro větší bezpečí potřebujeme víc personálu a prevenci syndromu vyhoření.

V průzkumech spokojenosti a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců v rámci projektu Nejlepší nemocnice 2018 vyšla nejlépe Vojenská nemocnice Olomouc. Druhé místo získala Karvinská hornická nemocnice a.s. a třetí místo Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Společnost HeathCare Institute v rámci projektu sebrala názory 60644 hospitalizovaných pacientů, 41860 ambulantních pacientů, 6235 zaměstnanců a přizvala odborníky.

V průzkumu mezi hospitalizovanými pacienty projevilo maximální důvěru v nemocnici 69 procent dotázaných, což je meziročně setrvalý stav. Největší podíl hospitalizovaných pacientů, kteří odpověděli, že jim byl srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby, mají v Nemocnici Hranice. Nejvíc těch, kteří byli srozumitelně informováni o rizicích zákroku, zase v Domažlické nemocnici. Nejvíce pacientů, kteří mají pocit, že se po přijetí do nemocnice zlepšil nebo stabilizoval jejich zdravotní stav, bylo v Karvinské hornické nemocnici.

Vítězové projektu Nemocnice ČR
1. Vojenská nemocnice Olomouc
2. Karvinská hornická nemocnice a. s.
3.Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
4. místo: Nemocnice Strakonice, a.s.
5. místo: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeskéhokraje
Zdroj: HealthCare Institute

V průzkumu mezi ambulantními pacienty byl patrný pokles spokojenosti s celkovou úrovní ošetření. V roce 2018 bylo velmi spokojeno 83,8 % ambulantních pacientů, tedy o 4,4 procentní body méně než v roce 2017. Méně ambulantních pacientů bylo maximálně spokojeno s přístupem lékařů (83,2 % pacientů proti 84,5 % v roce 2017) i s přístupem zdravotních sester (88,2 % oproti 89,7 % v roce 2017). Nejvíc pacientů spokojených s přístupem lékařů a sester v ambulancích bylo v Klatovské, Domažlické a Rokycanské nemocnici.

Součástí hodnocení nemocnic v projektu Nejlepší nemocnice je kromě pohledu pacientů i průzkum mezi jejich zaměstnanci. Ten ukázal, že největším strašákem zaměstnanců z pohledu jejich bezpečnosti je syndrom vyhoření. Na dalších místech pak zaměstnanci jmenovali rizika agresivity pacientů a jejich příbuzných, profesionální nákazy a poranění ostrými předměty. Když mají zaměstnanci navrhnout, jak zvýšit bezpečnost sebe a svých kolegů na oddělení, zmiňují hlavně zabezpečení dostatečného počtu pracovníků (24,1 %) a prevenci syndromu vyhoření (21,2 %).

Proti minulému roku klesla spokojenost zaměstnanců s úrovní vybavení jejich pracoviště. Na jedničku jej hodnotilo 25,9 procent dotázaných, tedy o 4,3 procentního bodu méně než v roce 2017.

Čtěte také

Naopak mírné zlepšení vyšlo v průzkumu v otázce přesčasů. Tlak na zaměstnance na práci přesčas se mírně snížil. Často je nuceno pracovat přesčas 16,2 % zaměstnanců (o 1,5 procentního bodu méně než loni) a občas je nuceno pracovat přesčas 27,9 % zaměstnanců (o 0,9 procentního bodu méně než loni).

Nejspokojenější zaměstnance má přitom podle průzkumu VITA, s.r.o., Městská nemocnice Duchcov v Ústeckém kraji. Za ní se umístil Ústav hematologie a krevní trasfuze a Nemocnice Strakonice. Z fakultních nemocnic byla hodnocena jen FN Hradec Králové.

Součástí projektu jsou i dílčí ocenění pro nemocnice, kde se personál usmívá a pro nemocnice, které mohou být vzorem v on-line komunikaci s veřejností. Titul Nemocnice pro život za nejlepší odpovědi na otázku „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“ získaly letos Karvinská hornická nemocnice a za fakultní nemocnice FN Hradec Králové. Nejlepší webové stránky má podle hodnocení Nemocnice Český Těšín a Fakultní nemocnice Brno.

Projekt hodnotil i finanční zdraví nemocnic. Z pohledu finanční kondice se nejlépe umístila Nemocnice České Budějovice. O tomto žebříčku brzy přineseme podrobnější informace stejně jako o hodnocení zdravotních pojišťoven.

Podrobné žebříčky najdete na stránkách HealthCare Institute.

Dále čtěte


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky