Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 29. únor 2020 | Svátek má Horymír

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lékařem v zahraničí: Překvapila malá flexibilita

švýcarsko

Lékařem v zahraničí: Překvapila malá flexibilita

10.12.2018 08:17
Zdroj: MT
Autor: red
„Myslím, že by mělo být pravidlem, že lékař bude minimálně jeden rok stážovat – pracovat v zahraničí...“

Zklamání i naděje, překonávání překážek, ohvaha a pohled zvenčí. To vše se skrývá za prací lékaře v zahraničí. Přinášíme další díl z dlouhodobého projektu Medical Tribune ve spolupráci se Sekcí mladých lékařů ČLK.

Nechceme tímto nijak působit na odliv tuzemských lékařů do ciziny, ale spíše ukázat pohled na jednotlivé zdravotnické systémy a přinášet ostatním relevantní srovnání a zajímavé informace.

Tentokrát na otázky odpovídá Pavel Křička, který působí ve Švýcarsku.

Vyplňte nebo sdílejte dotazník Zahraniční zkušenosti.
Čtěte další odpovědi lékařů, kteří pracují v zahraničí, v rubrice Zahraniční zkušenosti.

 • Kde v současné době pracujete a na jaké pozici?

Švýcarsko, Kantonální nemocnice Fribourg, vedoucí lékař.

 • Proč jste se rozhodl opustit české zdravotnictví, co bylo takovým posledním spouštěcím momentem?

Zprvu to byla zvědavost a touha po získání dalších zkušeností.

 • Jaké administrativní překážky jste na cestě k novému zaměstnavateli musel překonat? Jak dlouho to trvalo, než se vám podařilo všechny formality vyřídit? Když se na tento proces podíváte zpětně, mohlo to proběhnout jednodušeji?

Vše proběhlo relativně snadno, celé vyřizování zabralo přibližně tři měsíce.

 • Mohl byste popsat podmínky, jaké vám zaměstnavatel nabídl? (Pokud nechcete být příliš osobní, tak obecněji, za jakých podmínek pracuje lékař na pozici podobné vaší?)

V mém oboru jsou zde podmínky práce srovnatelné s ČR, kromě platových.

 • Co vás po nástupu do nového zaměstnání nejvíce překvapilo?

Určitě to byla důslednost v práci, bohužel mě překvapila malá flexibilita.

 • Co vám toto životní rozhodnutí přineslo z odborného hlediska?

Možnost dalšího vzdělávání bez jazykové bariéry a bez velmi omezeného rozpočtu, který je k dispozici lékařům v ČR.

 • Co je naopak na straně ztrát? Co je nyní pro vás obtížnější, těžší, než kdybyste zůstal?

Určitě pocit kolegiality a určité soudržnosti.

 • Narážel jste na jazykovou bariéru? Jak dlouho trvalo, než jste se v cizím jazykovém prostředí začal cítit bezpečně?

První tři měsíce byly velmi náročné.

 • Jak s odstupem hodnotíte český zdravotní systém z hlediska kvality a dostupnosti péče?

Dostupnost velmi dobrá, bohužel systém jako celek velmi nepřehledný až chaotický, podřízený mnoha zájmovým skupinám bez ohledu na ekonomické možnosti.

 • Co vaše rozhodnutí odejít znamenalo pro vaše blízké?

Velmi pozitivní souhlas.

 • Zůstává otevřená možnost, že se do České republiky vrátíte? Co by se tu muselo změnit?

Po více než deseti letech tuto možnost již nevidím, přestože ještě v ČR částečně pracuji.

 • Chtěl byste pro ostatní přidat ještě něco dalšího, co vás napadlo při vyplňování předchozích odpovědí?

Myslím, že by mělo být pravidlem, že lékař bude minimálně jeden rok stážovat – pracovat v zahraničí.

Dále čtěte


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky