Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 06. duben 2020 | Svátek má Vendula

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Každý významný rizikový faktor (geny, kouření a obezita) mohou ovlivnit průběh roztroušené sklerózy

Foto: shutterstock.com

Každý významný rizikový faktor (geny, kouření a obezita) mohou ovlivnit průběh roztroušené sklerózy

30.11.2018 17:12
Zdroj: MT
Autor: miš
Podle retrospektivní studie “Multiple sclerosis risk factors contribute to onset heterogeneity,” uveřejněné uprostřed prosince 2018 v časopise Multiple Sclerosis and Related Disorders existují nezávislé rizikové faktory, které ovlivňují průběh roztroušené sklerózy (RS).

Jde především o genetický podklad, obezitu a kouření. Roztroušená skleróza, jako neurodegenerativní a autoimunitní onemocnění, je spojena jak s genetickými, tak enviromentálními rizikovými faktory. Přestože jsou oba typy intenzivně zkoumány, mechanismus, kterým ovlivňují heterogenitu klinických projevů, nebyl objasněn, udávají výzkumníci.

Mnoho studií prokazuje, že charakteristiky každého pacienta na začátku RS, jako jsou věk, počet oblastí poškozených funkcí: chůze, rovnováha, poškození vizu, únava, necitlivost končetin nebo bolest (number of impaired functional domains, NIFDs); doba do druhého relapsu (TT2R) a aktivita časného relapsu (ERA) pomáhá predikovat aktivitu a progresi RS. Rizikové faktory se také uplatňují v časných klinických projevech.

K upřesnění mechanismu, který se podílí na variabilitě průběhu a progrese RS, vědci z Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio, USA) sledovali vliv výše zmíněných rizikových faktorů na časné projevy onemocnění.

Ve své studii analyzovali data 1 515 nemocných z databáze Accelerated Cure Project Repository, což je volně přístupný zdroj klinických záznamů amerických pacientů s RS.

Většinu pacientů tvořily ženy (77,9 %) s diagnózou relaps-remitentní RS (RR-RS). Průměrný věk při začátku onemocnění byl 33,4 roku a průměrný čas do druhého relapsu činil 3,6 roku. Medián NIFDs a také počtu relapsů v prvních dvou letech byl shodný – 2,0.

Data ze studie potvrdila, že genetické faktory, včetně přítomnosti alely HLA-DRB1*15:01 (potvrzený rizikový faktor) a kouření byly spojeny se začátkem RS v nižším věku.

Studie také zjistila, že téměř polovina pacientů evropského původu jsou nositeli uvedené alely a 32 % jsou bývalí kuřáci.

Naopak v pozdějším věku začínala RS u obézních mužů s nižším vzděláním nebo u mužů s diagnózou primárně-progresivní RS (PP-RS).

Vyšší stupeň funkčního postižení na začátku byl přítomen u pacientů s RR-RS a s nižším socioekonomickým stavem. U pacientů s RR-RS, kteří byli starší při vzniku onemocnění, obézní a s mnohočetnými lézemi v CNS, byl kratší čas do druhého relapsu (TT2R). Mladší a obézní pacienti s RR-RS jevili vyšší aktivitu časného relapsu (vyšší ERA).

Rizikové faktory RS, včetně genetického rizika, obezity a kouření, (...) nezávisle přispívají k heterogenitě projevů RS a modulují časný vývoj onemocnění, komentují vědci.

Pozoruhodná je souvislost modifikovatelných rizikových faktorů (kouření a obezita) a genetické vlohy s čtyřmi kritérii (věk při začátku onemocnění, NIFDs, TT2R a ERA), což zaměřuje budoucí výzkum na možnost zlepšit prognózu při vysoké aktivitě onemocněni v jejím začátku (například TT2R a ERA), protože tyto ukazatele mohou predikovat dlouhodobý charakter RS, uzavírají autoři studie.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky