Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. duben 2020 | Svátek má Dušan

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MedScape Today: Těhotenství a roztroušená skleróza

Foto: shutterstock.com

MedScape Today: Těhotenství a roztroušená skleróza

30.11.2018 17:30
Zdroj: MT
Autor: miš
Profesorka Patricia K. Coyle a profesorka Bianca Weinstock-Guttman (obě z univerzit v New Yorku) připravily pro edukační sekci portálu MedScape Today lekci: Těhotenství u roztroušené sklerózy (RS) – vyvážení rizika.

Plné znění je dostupné na https://www.medscape.org/viewarticle/901816. Důležité je podle autorek zvážit naléhavost tzv. bridging strategie u žen s vyšší aktivitou RS, u nichž existuje reálné riziko rebound fenoménu po vysazení původní DMT.

Typickou pacientkou, u níž je diagnostikována RS, je mladá žena v plodném věku, která si přeje mít dítě. V současnosti je již známo, že těhotenství není negativní prognostický faktor naopak, ve třetím trimestru je pravděpodobnost relapsu o 70 % nižší než před graviditou. Stejně tak je známo, že v prvních třech měsících po porodu riziko relapsů stoupá. Zdá se, že z dlouhodobého hlediska může mít těhotenství protektivní účinky před progresí disability.

Vždy je však nutné včas vyřešit otázku léčby u žen, které si přejí být těhotné, optimálně hned na počátku léčby prvním chorobu modifikujícím přípravkem (DMT), který RS stabilizuje do té míry, že žena může otěhotnět. Zatím není dostatek dat ohledně těhotenství u žen s primárně progresivní RS (PP-RS), ale jde jen 15 % pacientek s RS.

S předstihem je nutné také řešit stavy, které představují vysoké riziko pro samotné těhotenství, jako jsou věk budoucí matky pod 20 let a vyšší než 35 let, vícečetná těhotenství, nadváha nebo obezita a komorbidity (diabetes, HIV, hypertenze).

Relapsy

Přestože je těhotenství stavem významné imunotolerance, k relapsu u RS s vysokou aktivitou před graviditou může dojít a také dochází u 15–22 % žen v průběhu gravidity a u 14 % pacientek v šestinedělí. Vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) bez gadolinia (přestupuje placentární bariéru) je i v těhotenství proveditelné. K léčbě relapsů lze v graviditě podat metylprednisolon, dexametazon je kontraindikován. Těžké relapsy je možné léčit podáním imunoglobulinů nebo plazmaferézou.

DMT a „washout“ interval

Teriflunomid: přípustná koncentrace při koncepci je nižší než 0,02 µg/ml pro možnou teratogenitu.

Interferony (INF) a glatiramer acetát (GA): léčbu lze přerušit při pozitivitě těhotenského testu, přičemž GA lze podávat i v těhotenství, jestliže jeho prospěch převýší možná rizika (FDA skupina B).

Dimetyl fumarát: odstup pravděpodobně není nutný.

Natalizumab: odstup není nutný, avšak existuje riziko rebound fenoménu při vysazení.

Fingolimod: odstup po dobu dvou měsíců, avšak existuje riziko rebound fenoménu při vysazení.

DMT v průběhu gravidity

Teriflunomid: kontraindikován.

INF a GA: akceptovatelné.

Dimetyl fumarát: kontraindikován.

Natalizumab: lze podávat v graviditě v prodloužených intervalech.

Fingolimod: kontraindikován.

Indukční terapie s dlouhotrvajícími účinky při plánování gravidity

Alemtuzumab: ke koncepci může dojít až za čtyři měsíce po poslední infuzi.

Kladribin: ke koncepci může dojít nejdříve za šest měsíců po poslední tabletě.

Ocrelizumab: ke koncepci může dojít nejdříve za šest měsíců po poslední infuzi.

„Bridging“ strategie

Je nutné zvážit, zda aktivita choroby pacientky před graviditou nevyžaduje „bridging“ terapii bezpečnějšími INF nebo GA v intervalu od vysazení původní DMT do koncepce.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky