Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 28. březen 2020 | Svátek má Soňa

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Určení standardů pro včasnou intervenci a léčbu roztroušené sklerózy

foto: shutterstock.com

Určení standardů pro včasnou intervenci a léčbu roztroušené sklerózy

20.03.2019 15:21
Zdroj: MT
Autor: miš
Včasná diagnóza a okamžitá intervence jsou klíčem ke zlepšení terapeutických výsledků u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Nová studie uveřejněná v Multiple Sclerosis Journal popisuje standardy kvality pro včasnou zdravotní péči u pacientů s RS.

Výzkumní pracovníci iniciovali spolupráci skupiny neurologů specializovaných na léčbu RS ve studii, která by přispěla k ohraničení časového rámce, který predikuje minimální, dobrý a vysoký standard péče.

„Nevratné poškození nervů a ztráta nervových buněk se vyskytují od samého počátku onemocnění, kdy vliv zánětlivých procesů na centrální nervový systém je nejzávažnější," vysvětlují autoři studie. Avšak diagnostika RS je často zdlouhavý proces, což vede ke zpoždění přístupu k odborné péči a zahájení léčby.

Definice standardů se zúčastnilo celkem 21 neurologů z 19 zemí, kteří identifikovali základní, dosažitelnou a aspirační úroveň péče. Základní péče je standardem, který by měl být dosažen ve většině zdravotnických zařízení pro diagnostiku a léčbu RS na celém světě, a to bez ohledu na regionální zdravotní systém. Dosažitelná péče odráží dobrou úroveň péče a je realistickým cílem pro většinu pracovišť zabývajících se RS. Aspirační péče je standardem pro vysoce kvalitní péči, které může být dosaženo pouze na několika RS pracovištích podle možností regionálního zdravotnického systému.

Konsensu bylo dosaženo hlasováním.

Jedenadvacet neurologů dospělo ke shodě na většině základních (25 z 27), dosažitelných (25 z 27) a aspiračních (22 z 27) časových rámců. Souhlasili s tím, že nekomplikovaná RS by měla být diagnostikována během tří měsíců od prvních symptomů a stanovení diagnózy lze předpokládat do jednoho měsíce v nejlepších zdravotnických zařízeních. Účastníci také dospěli k názoru, že nutnost léčby by měla být posouzena do 6 týdnů od diagnózy na všech klinických pracovištích a vhodné DMT by měly být indikovány do 2 měsíců.

Účastníci se také shodli na tom, že rutinní kontroly by se měly provádět nejméně jednou za rok, včetně MRI, a to na všech úrovních klinických pracovišť.

"Víme, že tyto standardy budou pro nás všechny náročné, zejména v rámci současných zdravotních podmínek," uzavírají autoři. "Domníváme se však, že to není důvod k tomu, abychom nezdůraznili význam včasné péče. Tyto normy poskytují příležitost definovat silné a slabé stránky systému péče o nemocné s RS, zaměřit se na řešení problémů a vyzdvihnout oblasti vyžadující další investice."Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky