Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 06. duben 2020 | Svátek má Vendula

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Potravinové alergie a aktivita roztroušené sklerózy

foto: shutterstock.com

Potravinové alergie a aktivita roztroušené sklerózy

20.03.2019 16:13
Zdroj: MT
Autor: miš
Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) a potravinovými alergiemi měli podle nedávné analýzy longitudinální studie více relapsů a gadolinium enhancujících lézí než pacienti s RS, ale bez potravinových alergií. Práci Rami Fakiha uveřejnil prestižní Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry uveřejnil v prosinci 2018 práci Rami Fakiha (Brigham and Women's Hospital, Center for Neurologic Diseases) a kolegů, kterou citovala většina neurologických zdrojů.

Podle analýzy longitudinální studie Comprehensive Longitudinal Investigation of Multiple Sclerosis at the Brigham and Women’s Hospital (CLIMB) měli pacienti s potravinovými alergiemi 1,3krát vyšší kumulativní počet relapsů a 2,5krát vyšší pravděpodobnost výskytu gadolinium enhancujících lézí na MRI mozku v porovnání s pacienty bez potravinových alergií. Naproti tomu ve srovnání s pacienty bez alergií nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly v počtu relapsů nebo lézí u pacientů s alergiemi na životní prostředí nebo na léky. Tyto nálezy naznačují, že RS pacientů trpících potravinovou alergií vykazuje vyšší aktivitu než RS pacientů bez alergií. Předchozí metaanalýza 10 observačních studií nevedla k jednoznačným závěrům a souvislost alergií s RS neprokázala. Nebyl však detailně zkoumán vztah alergií a aktivity RS.

Do studie CLIMB bylo zařazeno 1 349 pacientů s diagnózou RS, kteří vyplnili dotazník týkající se alergií na potraviny, na životní prostředí a na léky. Celkem 922 pacientů uvedlo, že má alergii, zatímco 427 nepozorovalo žádnou alergii.

Pacienti s potravinovými alergiemi měli podle autorů studie signifikantně zvýšený kumulativní počet atak ve srovnání s pacienty bez alergií, a to i po adjustaci na pohlaví, na věk při prvních příznacích, na formu RS a na dobu léčby (HR: 1,274; 95% CI 1,023–1,587, p = 0,0305).

Současně u pacientů s alergií na potraviny byl zjištěn významně vyšší počet gadolinium enhancujících lézí. I po adjustaci na výše uvedené parametry byl rozdíl statisticky signifikantní (HR: 2,53; 95% CI 1,25–5,11; p = 0,0096).

Při univariační analýze vyšlo, že pacienti s alergiemi na životní prostředí a na léky mají ve srovnání s pacienty bez alergií více relapsů a vyšší výskyt gadolinium enhancujících lézí, ale rozdíly nebyly po úpravě v multivariační analýze významné.

Není známo, jaké základní biologické mechanismy by mohly potenciálně spojovat potravinové alergie s aktivitou RS. Výsledky experimentálních studií však podporují hypotézu, že střevní mikrobiota může ovlivnit riziko a průběh RS, tvrdí autoři studie.

Zdroj:

  1. Fakih R et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Dec 18. doi: 10.1136/jnnp-2018-319301.


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky