Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. říjen 2019 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Více než polovina lékáren opět bez závad

foto: Tomáš Novotný / MT

Více než polovina lékáren opět bez závad

Medical Tribune 07/2019
08.04.2019 10:15
Zdroj: MT
Autor: ač
Lékárny loni dostaly po běžných kontrolách SÚKL pokuty za 12,3 milionu korun. Kontroloři Státního ústavu pro kontrolu léčiv navštívili v rámci běžných kontrol více než třetinu všech lékáren.

Provedli 880 běžných kontrol, z toho 43 kontrol nemocničních lékáren. Vyplývá to ze souhrnné zprávy Odboru lékárenství a distribuce SÚKL.

Jedné lékárně byla loni po kontrole pozastavena příprava léčivých přípravků. Ve třech případech pozastaven provoz lékárny, k takovému opatření přitom nemusel SÚKL sáhnout od roku 2014.

Během roku 2018 padlo celkem 94 pravomocných rozhodnutí o pokutě včetně těch, která doběhla z předchozího období. Celková výše uložených pokut byla 12,3 milionu korun.

Na co se SÚKL v roce 2018 při kontrolách v lékárnách zaměřil především? Byla to kontrola podmínek přípravy sterilních léčivých přípravků, výdej léčiv a kontrola účinnosti systému stahování léčiv při závadě v jakosti, vývoz léčivých přípravků do zahraničí, kontrola zásilkového výdeje, úplnost a správnost evidence léčiv a dodržování zásad správné lékárenské praxe při přípravě a uchovávání.

Mezi hlavní důvody pokut patřily výdej léčivého přípravku bez receptu nebo na neplatný recept, výdej neoprávněnými osobami, závažné chyby v kusové evidenci léků nebo například uchovávání a výdej léčivých přípravků, které měly být staženy z oběhu. Kontroloři dále pokutovali převody léčivých přípravků mezi lékárnami včetně nelegální distribuce a vývozu léčivých přípravků z lékáren do zahraničí. Nebo také chyby při přípravě léčivých přípravků, například používání prošlých léčivých a pomocných látek.

Téměř 55 procent kontrolovaných lékáren zhodnotil SÚKL jako bez závad nebo jen s drobnými závadami. Významné nebo opakované závady se objevily u více než čtvrtiny kontrolovaných lékáren. Kritické problémy našly kontroly u necelé pětiny lékáren, přesněji u 19,4 procenta lékáren. To je větší podíl než v předchozích pěti letech.

Kromě běžných kontrol provedl loni SÚKL také 461 kontrol návykových látek a prekursorů, ve kterých padlo 30 rozhodnutí o uložení pokuty a 110 cenových kontrol se 37 pokutami.Kontroly prodejců vyhrazených léků

SÚKL loni také provedl 113 plánovaných kontrol prodejců vyhrazených léčivých přípravků, kterými jsou například čerpací stanice, obchody, drogerie nebo hotely. Z těchto kontrol 12,4 procenta zjistilo kritické závady, dalších 18,6 procenta našlo významné nebo opakované nedostatky. Naproti tomu 69 procent kontrol bylo bez závad, což je nejmenší podíl za posledních pět let.

V roce 2018 bylo podáno 19 nových návrhů na pokutu prodejcům vyhrazených přípravků a právní moci nabylo 12 rozhodnutí o pokutě v celkové výši 105 000 korun.

Počet prodejců vyhrazených léčivých přípravků soustavně roste. K poslednímu dni roku 2018 jich bylo 2 568, tedy více než běžných lékáren (bez odloučených pracovišť). Oproti roku 2017 jich loni přibyly rovné dvě stovky. Kontrolou prošlo tedy 4,5 procenta všech prodejců vyhrazených léčivých přípravků.

Vyhrazené léčivé přípravky může registrovaný prodejce prodávat pod několika podmínkami, zejména musí zajistit školení personálu, který je prodává. Ve 13 případech však kontroloři zjistili, že prodejce nezajistil, aby každá osoba prodávající léky měla osvědčení o odborné způsobilosti prodejce.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky