Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kvalita života související se zdravím u pacientů s RS v důsledku přítomnosti komorbidit

Foto: shutterstock.com

Kvalita života související se zdravím u pacientů s RS v důsledku přítomnosti komorbidit

09.05.2019 15:26
Zdroj: MT
Autor: miš
Je zapotřebí zlepšit diagnostiku a léčbu komorbidit u lidí s roztroušenou sklerózou, protože komorbidity mají značný dopad na kvalitu života pacientů spojenou se zdravotním stavem pacientů, uvedla Lara Marie Lo z Univerzity v Tasmánii (Austrálie), 28. února v rámci posterového sdělení na ACTRIMS 2019.

Pacienti s RS mají nižší kvalitu života ve srovnání se všeobecnou populací. Proto tým z Univerzity v Tasmánii sledoval téměř tisíc účastníků studie Australian Multiple Sclerosis Longitudinal Study, což je výzkumná studie, která probíhá od roku 2001 a jejímž cílem je poskytnout údaje o praktických postupech pro zlepšení života Australanů s RS.

Tým hodnotil 902 pacientů s RS, u nichž se vyskytly komorbidity a u nichž byly dostupné klinické údaje o jejich celkovém zdraví a kvalitě života. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku Hodnocení kvality života-8 (AQoL-8D) s hodnotami v rozmezí od 0 (tj. úmrtí) do 1 (dokonalé zdraví).

Výsledky ukázaly, že přítomnost komorbidit u pacientů s RS byla spojena s nižší kvalitou života související se zdravím: čím vyšší počet komorbidit, tím nižší skóre kvality života pacienta.

Tým současně zjistil, že tři nejvýznamnější kategorie komorbidit ovlivňující celkovou kvalitu života u pacientů s RS byly: duševní a behaviorální problémy, nemoci pohybového aparátu a endokrinní a metabolické poruchy.

Systémový lupus erythematosus (méně o 0,16 skóre v AQoL-8D), deprese (méně o 0,15), hypertyreóza (méně o 0,12) a úzkost (méně o 0,11) byly komorbiditami s největším dopadem na kvalitu života v souvislosti se zdravím u pacientů s RS.

Výzkumníci pak analyzovali duševní a fyzické složky zdraví zvlášť. Deprese (méně o 0,14 skóre v AQoL-8D) a úzkost (méně o 0,10) měly největší dopad na psychosociální složku kvality života. Největší vliv na fyzikální složku měl lupus (méně o 0,18), revmatoidní artritida a hypertyreóza (méně o 0,11).

Na základě výsledků tým navrhl, že „identifikovaný dopad komorbidit na kvalitu života spojenou se zdravím a jejich závažnost zdůrazňuje potřebu diagnostiky a vhodné léčby komorbidit u pacientů s RS.“

ACTRIMS 2019, 1. března 2019Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky