Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 03. srpen 2020 | Svátek má Miluše
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ve VFN jsou nutriční terapeuti partnery zdravotnických pracovníků

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ve VFN jsou nutriční terapeuti partnery zdravotnických pracovníků

Medical Tribune 23/2019
19.11.2019 12:58
Zdroj: MT
Autor: nam
Zatím zdaleka ne ve všech nemocnicích jsou nutriční terapeuti, a i tam, kde působí, ne vždy je berou lékaři a sestry jako partnery při ošetřování a léčbě. Všeobecná fakultní nemocnice by těmto nemocnicím mohla být příkladem. MT položila několik otázek Mgr. Ditě Svobodové, Ph.D., MHA, hlavní sestře VFN.  • Jak je zajištěna nutriční péče ve VFN?

Ročně hospitalizujeme zhruba 50 000 pacientů a na toto množství máme 23 nutričních terapeutů, kteří jsou rozděleni na dvě skupiny. První skupina pracuje ve stravovacím provozu, těch je zhruba deset, a zbývajících 13 pracuje v klinické praxi přímo u lůžek pacientů. Pak je ještě zhruba pět nutričních terapeutů, kteří pracují jenom v ambulantní péči a poskytují péči ambulantním pacientům. Naším cílem je zejména to, aby nutriční terapeuti byli součástí komplexní péče, propojovali se s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem, chodili na vizity, dělali konzilia a byli standardně začleněni k lůžku pacienta a rozhodovali o léčebném a ošetřovatelském procesu společně jako partner lékařů, zdravotníků.

  • Jak tato spolupráce vypadá, zohledňují lékaři názor nutričního terapeuta?

Je to samozřejmě běh na dlouhou trať. My jsme v posledních 12 letech na tomto tématu v nemocnici velmi zapracovali. Je naší snahou, aby na rizikových odděleních a klinikách, jako např. stomatochirurgie, onkologie, hematoonkologie, neurologie či geriatrická klinika, tedy všude tam, kde pacienti trpí malnutricí a mají nějaký nutriční problém, byli nutriční terapeuti partnery pro lékaře. To se nám daří, protože řada lékařů vidí tuto praxi v zahraničí a jsou připraveni na to s nutričními terapeuty spolupracovat. Nepopírám, že to je i o osobnostech, velkou roli v tom ve VFN hraje docent Novák, který nutriční terapeuty velmi podporuje, a máme také nesmírně zapálenou vedoucí nutriční terapeutku Mgr. Lucii Růžičkovou, která je do problematiky skutečně ponořená. Spolupráci se tak daří ovlivňovat pozitivně, tím pádem se jí daří snadněji ovlivňovat lékaře, aby s nutričními terapeuty v průběhu léčebného procesu počítali. V neposlední řadě jde samozřejmě i o kvalitu nutričních terapeutů.

  • VFN je propojena s 1. LF UK, takže v nemocnici poskytujete také praxi a výchovu budoucích nutričních terapeutů. Jak to probíhá?

Toto studium zaštiťujeme prostřednictvím III. interní kliniky VFN. Studenti jsou vyučováni v naší nemocnici po stránce teoretické i praktické, podílí se na tom převážná část našich profesorů a docentů a současně samozřejmě i nutričních terapeutů.

  • A jak vypadá spolupráce na projektu MZ na přípravě doporučených postupů nutriční péče, které mají být součástí doporučených léčebných postupů?

Za naši nemocnici jsou součástí pracovní skupiny dva odborníci, docent Novák a Mgr. Růžičková. Jejich cílem práce je překlápět příklad dobré praxe z naší nemocnice na úroveň dovnitř ministerstva a zasloužit se o to, aby na národní rovině věnovaly nutriční péči pozornost všechny nemocnice, nebo alespoň většina. My dnes víme, že řada zařízení má v této oblasti rezervy, a i u nás ve VFN je stále co zlepšovat.

  • Jsou rezervy v úhradách? Jak je nutriční péče hrazena ze zdravotního pojištění?

Jsou hrazeny ambulantní výkony, bohužel ty lůžkové vůbec, tam k úhradám nedochází. Ambulantní výkony nutričních terapeutů jsou hodnoceny, terapeuti mají bodový systém a lze jejich činnost podle sazebníku vykazovat v případě, že to pojišťovna nasmlouvá.

  • Takže v lůžkové péči je to vlastně na dobré vůli nemocnice, že péči poskytne a uhradí ji ze svého paušálu?

Ano – a to je i důvod, proč v nemocnicích v této péči stále jsou rezervy: ne každá nemocnice na to má finanční prostředky, je to velký problém, protože péče nutričních terapeutů u hospitalizovaných pacientů není v současné době pojišťovnami hrazena. Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví je i jedním z cílů projektu, aby hrazena byla. Mnohé studie potvrdily, že včasná a adekvátní nutriční péče zřetelně sníží průběh a závažnost stavů podvýživy. Snižuje se riziko zdravotních komplikací, délka hospitalizace. Cílený nutriční přístup sníží i celkové náklady na léčbu.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky