Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 18. leden 2021 | Svátek má Vladislav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Stanovení dlouhodobé účinnosti interferonu-beta a glatiramer acetátu u RS: konečné desetileté výsledky studie provedené ve VB

Foto: shutterstock.com

Stanovení dlouhodobé účinnosti interferonu-beta a glatiramer acetátu u RS: konečné desetileté výsledky studie provedené ve VB

21.02.2020 16:02
Zdroj: MT
Autor: miš
Zdroj: Palace J, et al. Assessing the long-term effectiveness of interferon-beta and glatiramer acetate in multiple sclerosis: final 10-year results from the UK multiple sclerosis risksharing scheme. Neurol Neurosurg Psychiatry 2019;90:251–260. doi:10.1136/jnnp-2018-318360.

Studie byla provedena, protože si britský National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vyžádal v roce 2002 data o dlouhodobé účinnosti léků modifikujících chorobu první linie (DMD), interferonu-beta a glatiramer acetátu, které jsou dostupné od 90. let minulého století. A tak z důvodů sledování cost/efektivity byla autory navržena studie ve spolupráci s výrobci a plátci v podobě risk-sharing agreement.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění, která ve svém průběhu může způsobit dlouhodobou disabilitu. Proto je velmi důležité vědět, zda krátkodobé účinky (DMD), které prokazují klinické studie, přetrvávají po delší dobu a snižují riziko dlouhodobé disability. Autoři provedli desetiletou prospektivní observační studii, která sledovala progresi disability (podle skóre EDSS).

Výsledky pacientů léčených DMD první linie byly porovnány s modelovou neléčenou kohortou vycházející z databáze pacientů s RS Britské Kolumbie. Byly použity dva doplňkové analytické modely: multi-level model (MLM) a kontinuální Markovův model.

Od května 2002 do června 2005 bylo do studie navrženo 5 602 pacientů. Kritéria pro vstup (EDSS nižší než 6,5 a věk nad 18 let) splnilo 4 986 nemocných a u 4 862 proběhla alespoň jedna kontrola se stanovením EDSS. Z tohoto počtu v průběhu studie změnilo léčbu 17 % pacientů a 18 % ukončilo léčbu.

V primární analýze byla pak hodnocena data 4 862 pacientů s RS (průměr a medián doby sledování činily 8,7 a 10 let). Primárním cílem bylo sledování progrese EDSS. Zhoršení skóre EDSS bylo redukováno o 28 % (MLM), o 7 % (podle Markovova modelu) a o 24 % podle adjustace na dobu sledování v celé kohortě podle Markovova modelu. Progrese s RR-RS byla snížena o 23 %–24 % v celkové kohortě a o 24 %–31 % u pacientů s RR-RS v závislosti na použitém modelu hodnocení. Ve studii došlo k čtyřletému zpoždění progrese na EDSS 6,0. Analýzy podskupin naznačily lepší léčebné účinky u těch, kteří byli léčeni dříve a s nižším skóre EDSS.

Všechny výsledky analýz byly statisticky významné a prokázaly léčebný účinek zmíněných DMD.

Tato studie dokládá příznivý účinek DMD první linie (interferonů-beta a GA) na progresi disability.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky