Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 25. září 2020 | Svátek má Zlata

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jaké další léky pacienti užívají, když zahajují MS terapii?

Foto: shuttesrtock.com

Jaké další léky pacienti užívají, když zahajují MS terapii?

24.02.2020 16:25
Zdroj: MT
Autor: miš
Podle výzkumu prezentovaného na výročním zasedání Konsorcia center pro roztroušenou sklerózu je běžné souběžné užívání dalších léků při zahájení léčby roztroušené sklerózy (RS) léky modifikující onemocnění (DMD).

Podle vědců se pravděpodobnost konkrétních komorbidit a doprovodných léků liší podle věku a pohlaví. Komorbidity a jejich léčba může mít vliv na terapii RS a tolerabilitu DMD, ale tato oblast zatím nebyla zkoumána. Proto Nicholas a jeho kolegové analyzovali retrospektivní údaje ze záznamů v databázi (IQVIA Real-World Data Adjudicated Claims – U.S.) od 1. ledna 2010 do 30. června 2017. Jejich analýza zahrnovala pacienty se dvěma nebo více záznamy o RS a alespoň jedním záznamem o DMD mezi 1. lednem 2011 a 30. červnem 2015. Pacienti byli ve věku 18–63 let a v průběhu prvního zkoumaného roku neměli záznam o užívání DMD.

Bylo identifikováno 8 251 vhodných pacientů průměrného věku 43,2 roku a 75,5 % tvořily ženy. Průměrné výchozí Charlsonovo skóre komorbidity bylo 0,41. Za dva roky po zahájení DMD byly běžnými souběžnými diagnózami hyperlipidemie (30,0 %), hypertenze (28,2 %), gastrointestinální poruchy (26,2 %), deprese (25,5 %) a úzkost (20,1 %).

Mezi běžné léky vedle DMD patřily antibiotika (70,6 %), analgetika (57,0 %), kortikosteroidy (52,0 %), antidepresiva (47,7 %), antikonvulziva (46,7 %), anxiolytika, sedativa nebo hypnotika (43,2 %), léky na spasticitu (36,2 %) a svalové relaxancia (35,4 %).

Většinu komorbidit a více léků, včetně léků k terapii močového měchýře a proti únavě, vykazovali častěji pacienti ve věku 55 let a starší. Hyperlipidemie, hypertenze a diabetes se vyskytovaly častěji u mužů než u žen. Ženy měly zase častěji gastrointestinální onemocnění, deprese, choroby štítné žlázy, úzkost, onemocnění plic a artritidu. Navíc ženy častěji než muži užívaly současně vícero léků.

Zdroj: MDEdge.com 28. května 2019Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky