Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. duben 2020 | Svátek má Heřman a Hermína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Glatiramer acetát moduluje expresi iontových kanálů a vápníkovou homeostázu B lymfocytů u pacientů s relaps remitentní RS

Foto: shutterstock.com

Glatiramer acetát moduluje expresi iontových kanálů a vápníkovou homeostázu B lymfocytů u pacientů s relaps remitentní RS

24.02.2020 16:55
Zdroj: MT
Autor: miš
Zdroj: Criscuolo C, et al. Glatiramer Acetate modulates ion channels expression and calcium homeostasis in B cell of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Nature Research; 12 March 2019. https://doi.org/10.1038/s41598-018-38152-8.

Účinek glatiramer acetátu (GA) na B lymfocyty zatím ještě není plně objasněn. Ke zkoumání účinků GA na B lymfocyty použili autoři studie integrovaný výpočetní systém s experimentálním přístupem. Autoři porovnávali transkripční profily B lymfocytů dosud neléčených pacientů s RR-RS léčených nebo neléčených GA za 6 hodin in vitro a B lymfocytů před a po šesti měsících podávání GA in vivo. Sekvence kodonů zodpovědných genů byly analyzovány dvěma různými výpočetními přístupy, jednak funkční analýzou exprese genů (Gene Set Enrichment Analysis) a za druhé identifikací nových léčebných cílů (Mode-of-action by Network Analysis)).

Výsledným zjištěním bylo, že GA moduluje expresi genů zapojených do imunitní odpovědi a apoptózy. Byl také pozorován rozdíl exprese genů kódujících iontové kanály, většinou regulující homeostázu Ca2+ v endoplasmatickém retikulu (ER). Mikrofluorimetrická analýza toto zjištění potvrdila a ukázala konkrétní účinek GA na koncentraci Ca2+ v ER.

Zjištění autorů odhaluje regulační účinek GA na imunitní odpověď ovlivněním fenotypu a funkce B lymfocytů. Výsledky představují novou funkci GA v modulaci homeostázy Ca2+ v B lymfocytech.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky