Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nový doporučený postup pro diagnostiku a léčbu CIS a RS

foto: shutterstock.com

Nový doporučený postup pro diagnostiku a léčbu CIS a RS

17.05.2020 19:48
Zdroj: MT
Autor: miš
Klinický doporučený postup (KDP) pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra schválila a uveřejnila v březnu 2020 Česká neurologická společnost ČLS JEP. Hlavní autorkou je prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová.

Obsáhlý a velmi detailní dokument (97 stran) byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. Tento KDP byl vyvíjen jako aktualizace průvodního Klinického standardu z března 2012, který byl vytvořen původně v rámci projektu Národního referenčního centra a s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č. 10650–3).

Aktualizace KDP je vypracována za účelem sjednocení diagnostických a terapeutických postupů v jednotlivých stadiích onemocnění, k odstranění odchylek od postupů podle EBM a pro harmonizaci s Evropskými doporučenými postupy, aby tak zdravotní pojišťovny mohly všem pacientům zajistit moderní a účinnou léčbu.

Doporučené postupy jsou velmi podrobné a obsahují formální, organizační i diagnosticko-terapeutické guidelines.

KDP obsahuje bloková schémata procesu péče (Pacient s podezřením na RS nebo NMOSD – viz obr., Pacient s pozvolným nárůstem neurologické symptomatologie) a detailní popis nemoci. Samostatná kapitola je věnována rizikům, příčinám a prevenci onemocnění.

Hlavní část KDP je věnována procesu péče od diagnostiky, přednemocniční péče a nemocniční péče, přes základní a imunomodulační léčbu až po ukončení imunomodulační léčby a následnou a rehabilitační péči. Součástí doporučeného postupu je i management léčby RS v prekoncepčním období, v době gravidity a kojení. Samostatný oddíl je věnován RS a NMOSD v dětském věku.

V přílohách KDP je věnován značný prostor diagnostickým kritériím RS, NMOSD, diferenciální diagnostice RS a NMOSD u dospělých i u dětí. Podrobně jsou uvedena léčebná schémata RS a NMOSD,

Samostatná a obsáhlá příloha (číslo 6) je věnována symptomatické terapii (spasticita, únava, poruchy chůze, deprese, úzkost, pseudobulbární efekt, psychosociální problémy, tremor, ataxie, bolesti, neuralgie trigeminu, kognitivní deficit, dysfagie, dysartrie, epileptické záchvaty, vertigo, sexuální dysfunkce, poruchy spánku, močová inkontinence, obstipace a škytavka u NMOSD). Léčba všech uvedených symptomů je rozebrána z několika hledisek (farmakoterapie – doporučení síly A, farmakoterapie s omezenými důkazy účinnosti a nefarmakologické postupy).

Příloha 7 obsahuje velmi detailní rozbor farmakovigilance všech užívaných léčivých přípravků (postupů).

Celý KDP lze nalézt na:

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/04/rs_odborna-2.0_final_pub_web-2.pdfCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky