Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Webinář Standardy léčby roztroušené sklerózy a NMOSD

Foto: shutterstock.com

Webinář Standardy léčby roztroušené sklerózy a NMOSD

21.01.2021 21:14
Zdroj: MT
Autor: miš
Webinář o KDP uspořádala společnost Teva v červnu 2020. Hlavní autorkou Klinického doporučeného postupu je profesorka MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., dalšími autory jsou MUDr. Jiří Piťha a MUDr. Petra Nytrová, Ph.D. Práci oponovali a připomínkovali MUDr. Olga Zapletalová a profesor Jan Mareš, Ph.D.

Webinář je po přihlášení dostupný na stránkách:

Solen: Webinář Standardy léčby roztroušené sklerózy a NMOSD

„Hlavním cílem nového doporučeného postupu je umožnění co nejrychlejší diagnostiky a léčby pacientů s RS. Jen komplexní terapií lze oddálit invaliditu, udržet práceschopnost a soběstačnost nemocných. Nákladově efektivní je vše, co invaliditu oddálí,“ zdůraznila profesorka Kubala Havrdová.

Vodítkem KDP jsou klíčová doporučení, která shrnují příslušnou problematiku. KDP je schválený Českou neurologickou společností ČLS JEP v březnu 2020.

KDP zohledňuje:

všechna mezinárodní doporučení ohledně diagnostických i diferenciálně diagnostických a léčebných postupů, včetně doporučení k monitoraci účinnosti a bezpečnosti léčby.

KDP obsahuje:

vymezení stavu, kdy je vhodné léčbu eskalovat, i diagnosticko-terapeutický přístup k progresivním formám RS.

KDP zahrnuje:

problematiku těhotenství, kojení i menopauzy a léčbu dětských pacientů.

KDP se detailně věnuje:

léčbě většiny symptomů a úpravě životního stylu.

Očekávaný stav pacienta je vyjádřen snahou o dosažení No Evidence of Disease Activity (NEDA-3), což znamená, že je nemocný bez relapsů, bez progrese disability a bez nových lézí na MR.

Nový KDP pokrývá celou problematiku RS. Klinický doporučený postup představuje společně s výstupy z registru ReMuS platformu pro jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zdravotními pojišťovnami.

Kompletní text KDP naleznete na: https://www.czech-neuro.cz/aktualita/klinicky-doporuceny-postup-pro-diagnostiku-a-lecbu-roztrousene-sklerozy-a-neuromyelitis-optica-a-onemocneni-jejiho-sirsiho-spektra/Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky