Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Trajektorie dlouhodobé adherence k léčbě u pacientů s RS, kteří zahájili léčbu perorálními DMT

Foto: shutterstock.com

Trajektorie dlouhodobé adherence k léčbě u pacientů s RS, kteří zahájili léčbu perorálními DMT

06.04.2021 11:58
Zdroj: MT
Autor: miš
Tým amerických a německých autorů uveřejnil na ACTRIMS 2021 poster o tom, zda existuje predikce dlouhodobé adherence k perorálním DMT užívaným jednou nebo dvakrát denně. Byla použita data od zdravotních pojišťoven. Vyhodnocovány byly vydané recepty na doporučenou léčbu. K výsledkům autoři dospěli pomocí modelace skupinové trajektorie (group-based trajectory modeling, GBTM).

Do hodnocení byli zařazeni pacienti, kteří alespoň jednou požádali o výdej léčivého přípravku pro RS a absolvovali více než tři kontroly/hospitalizace z důvodu RS za 12 měsíců mezi 1. lednem 2014 a 31. červencem 2018, starší 18 let, netěhotné.

K identifikaci prediktorů příslušnosti k určité skupině adherence byla použita multivariační logistická regrese.

Kritéria pro vstup do sledování splnilo celkem 3 683 pacientů průměrného věku 48,8 roku; žen bylo 74,8 %. GBTM odhalila tři odlišné skupiny adherence: „okamžitě neadherentní“ (průměrný podíl počtu dní s léčbou (PCD) < 0,3 do 3. měsíce; 18,7 %), „postupně neadherentní“ (průměr PCD ≥ 0,8 ve 3. měsíci, ale ≤ 0,4 do 8. měsíce; 18,3 %) a „adherentní“ (průměr PDC ≥ 0,8 až 12 měsíců; 62,9 %).

Příslušnost ke konkrétní skupině předpovídalo několik statisticky významných faktorů. Ženské (vs. mužské) pohlaví, žádné DMT před zahájením sledování, ≥ 2 (vs. žádné) návštěvy pohotovosti a dávkování DMT dvakrát (vs. jednou) denně byly spojeny s vyšší pravděpodobností, že „spadnou“ do okamžitě a postupně neadherující skupiny ve srovnání s adherující skupinou. Zvyšující se věk, předchozí bolesti hlavy, neexistence poruch zraku a dávkování dvakrát denně byly spojeny s příslušností k okamžitě neadherující skupině ve srovnání s oběma postupně neadherujícími a adherentními skupinami. Předchozí artritida byla spojena s postupně neadherující versus adherentní skupinou.

GBTM poskytla podrobné a dynamické informace o vzorcích chování pacientů ohledně dlouhodobé adherence, které mohou usnadnit identifikaci podskupin nemocných pro volbu léčebné metody vyžadující adherenci.

Zdroj:

M. G. Cisternas, et al. Longitudinal Adherence Trajectories of Patients with Multiple Sclerosis Initiating Once- or Twice-Daily Oral Disease-Modifying Therapies. ACTRIMS 2021, P075.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky