Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová bezpečnostní data léčby Copaxone (glatiramer acetát) u kojících pacientek s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Foto: shutterstock.com

Nová bezpečnostní data léčby Copaxone (glatiramer acetát) u kojících pacientek s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

10.07.2021 12:17
Zdroj: MT
Autor: miš
Výsledky studie COBRA byly prezentovány na 7. kongresu Evropské neurologické akademie (EAN), který se konal koncem června 2021 ve Vídni.
  • Neintervenční analýza neprokázala bezpečnostní riziko pro děti matek s roztroušenou sklerózou (RS), které jsou při kojení léčeny glatiramer acetátem (GA).
  • Expozice GA kojících matek negativně neovlivňují potomky ohledně hospitalizací a léčby antibiotiky, opoždění vývoje a růstu v prvních 18 měsících života.

Studie COBRA (Copaxone in Offspring of Breastfeeding and Treated Relapsing Multiple Sclerosis pAtients) hodnotila retrospektivní data z reálné praxe (German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry) u 60 potomků matek léčených při kojení GA (59 těhotenství; 58 žen) a 60 kontrolních dětí matek s RS, které nebyly v době kojení léčeny.

Obě kohorty byly srovnatelné v demografických a prognostických faktorech matek.

„Kumulativní“ expozice GA matek byla vyšší v kohortě GA oproti kontrolní, protože 86,7 % matek dostávalo GA také po určitou dobu těhotenství (vs. 25 % u skupiny bez GA).

Bezpečnostní data po ≤ 18 měsících sledování dítěte od porodu byly srovnatelné mezi oběma kohortami v četnosti hospitalizací. Anualizovaný počet hospitalizací byl 0,20 (95% CI: 0,09–0,31) v kohortě s GA a u kontrolní skupiny 0,25 (95% CI: 0,12–0,38). Četnost a užívání antibiotik byly u obou kohort také podobné. Růstové parametry (tělesná hmotnost, délka a obvod hlavy) byly také srovnatelné mezi kohortami při narození i v průběhu sledovaného období. Pediatrické vyšetření ve 12 měsících identifikovaly 3 děti s vývojovou retardací – všechny v kontrolní kohortě (bez GA), tj. 2,5 % v celkovém souboru a 5 % v kohortě bez GA.

„Výhody kojení pro matky i jejich potomky jsou klinicky významné a dobře zdokumentované, proto je nutné poskytnout klinické důkazy o bezpečnosti léků modifikujících onemocnění (DMT) pro kojené děti, aby se kojící matky s RS nevzdávaly léčby,“ řekla profesorka Kerstin Hellwig, vedoucí výzkumu (Neurologické oddělení, Nemocnice sv. Josefa, Ruhr University Bochum, Německo).

Zdroj:

A. Ciplea et. al, Safety analysis of offspring breastfed by mothers on glatiramer acetate therapy for relapsing multiple sclerosis; presented at EAN 2021.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky