Přeskočit na obsah

Infekce jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí diabetiků

 

  • Vztah mezi diabetem a infekcemi je možná podceňovaný. Co by o této souvislosti měli diabetologové vědět?

 Z celé řady studií vyplývá a rovněž z vlastní zkušenosti víme, že pacienti s diabetem představují z hlediska infekčních onemocnění rizikovou skupinu, neboť samotné metabolické onemocnění zhoršuje funkci buněčné i humorální imunity a vede ke stavu sekundární imunodeficience. Proto je incidence celé řady infekcí u těchto pacientů vyšší, ale zároveň i samotný průběh onemocnění bývá závažnější.

 

  • Můžete upřesnit, která infekční onemocnění ohrožují diabetiky nejvíc?

Mezi nejčastější infekční onemocnění patří ta, se kterými se setkává i diabetolog ve své každodenní praxi, ať už se jedná o infekce měkkých tkání, kostí, kloubů, příkladem je syndrom diabetické nohy, eventuálně močové infekce. Nicméně víme, že diabetes jistě zvyšuje riziko rozvoje sepse, případně respiračních i celé řady dalších infekcí. Mezi typické infekce úzce spojené s diabetem patří maligní zánět vnějšího ucha, mykotické infekce kůže a sliznic, komplikované infekce žlučníku či ledvin, mukormykóza nebo tuberkulóza.

 

  • Léčí se infekční choroby u diabetiků stejně, nebo jsou zde specifické postupy?

Pro nás infektology představuje významný fakt především to, že se jedná o pacienty, kteří velmi často trpí řadou přidružených interních komorbidit, na které musí být brán zřetel v průběhu samotné léčby, proto je terapie infekcí u diabetiků jistě komplikovanější. Zároveň pacienti s diabetem bývají osídleni mikroorganismy, které se v běžné populaci vyskytují méně často, a vzhledem k tomu, že diabetici jsou podstatně častěji v kontaktu se zdravotním systémem, bývají tato agens mnohdy rezistentní na celou řadu základních antibiotik. Nicméně léčba diabetiků není pouze o výběru vhodného antibiotika nebo vhodné antiinfekční léčby, ale o léčbě celé řady přidružených komorbidit a komplikací.

 

  • Jaká jsou preventivní opatření? 

Mezi nejvýznamnější preventivní opatření patří dobrá kompenzace samotného diabetu, včasná diagnostika a léčba přidružených interních komorbidit. Další možnost, jak lze dopad infekčních komplikací snížit, představuje očkování, přičemž u pacientů s diabetem je jednoznačně doporučeno pravidelné každoroční očkování proti sezónní chřipce, dále proti pneumokokovým infekcím, pásovému oparu u osob nad 50 let a proti virové hepatitidě B.

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…