Přeskočit na obsah

Infekce jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí diabetiků

 

  • Vztah mezi diabetem a infekcemi je možná podceňovaný. Co by o této souvislosti měli diabetologové vědět?

 Z celé řady studií vyplývá a rovněž z vlastní zkušenosti víme, že pacienti s diabetem představují z hlediska infekčních onemocnění rizikovou skupinu, neboť samotné metabolické onemocnění zhoršuje funkci buněčné i humorální imunity a vede ke stavu sekundární imunodeficience. Proto je incidence celé řady infekcí u těchto pacientů vyšší, ale zároveň i samotný průběh onemocnění bývá závažnější.

 

  • Můžete upřesnit, která infekční onemocnění ohrožují diabetiky nejvíc?

Mezi nejčastější infekční onemocnění patří ta, se kterými se setkává i diabetolog ve své každodenní praxi, ať už se jedná o infekce měkkých tkání, kostí, kloubů, příkladem je syndrom diabetické nohy, eventuálně močové infekce. Nicméně víme, že diabetes jistě zvyšuje riziko rozvoje sepse, případně respiračních i celé řady dalších infekcí. Mezi typické infekce úzce spojené s diabetem patří maligní zánět vnějšího ucha, mykotické infekce kůže a sliznic, komplikované infekce žlučníku či ledvin, mukormykóza nebo tuberkulóza.

 

  • Léčí se infekční choroby u diabetiků stejně, nebo jsou zde specifické postupy?

Pro nás infektology představuje významný fakt především to, že se jedná o pacienty, kteří velmi často trpí řadou přidružených interních komorbidit, na které musí být brán zřetel v průběhu samotné léčby, proto je terapie infekcí u diabetiků jistě komplikovanější. Zároveň pacienti s diabetem bývají osídleni mikroorganismy, které se v běžné populaci vyskytují méně často, a vzhledem k tomu, že diabetici jsou podstatně častěji v kontaktu se zdravotním systémem, bývají tato agens mnohdy rezistentní na celou řadu základních antibiotik. Nicméně léčba diabetiků není pouze o výběru vhodného antibiotika nebo vhodné antiinfekční léčby, ale o léčbě celé řady přidružených komorbidit a komplikací.

 

  • Jaká jsou preventivní opatření? 

Mezi nejvýznamnější preventivní opatření patří dobrá kompenzace samotného diabetu, včasná diagnostika a léčba přidružených interních komorbidit. Další možnost, jak lze dopad infekčních komplikací snížit, představuje očkování, přičemž u pacientů s diabetem je jednoznačně doporučeno pravidelné každoroční očkování proti sezónní chřipce, dále proti pneumokokovým infekcím, pásovému oparu u osob nad 50 let a proti virové hepatitidě B.

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Udělali jsme pro neočkované vše?

18. 1. 2022

V české společnosti je nezanedbatelné množství dobrých chytrých lidí, kterým záleží na jejich zdraví, ale přesto chybně vyhodnotí, že pro ně vakcína…

Nejsložitější ze složitého

31. 12. 2021

Vývoj mozku začíná šestnáctý den po oplodnění vajíčka. Mozek dvouletého dítěte dosahuje 80 procent hmotnosti mozku dospělého člověka. Je v něm 86…

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…