Přeskočit na obsah

Novoroční přání profesorů myslí i na mladé lékaře a na pacienty

Svým kolegům bych rád popřál zdraví. Také radost a pohodu v práci. A využívání změn, které přinese reforma primární péče, aby měli pocit větší realizace v práci.“

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

 

„Všem bych přál, aby české zdravotnictví konečně začalo vybředávat z krize, do které se dostalo. Do ní se dostalo kvůli absenci uceleného systému vzdělávání a kvalitně placených míst pro absolventy, a proto jsme na prahu personální krize, která se už netýká jen sester, ale i lékařů. Pokud rychle nezačneme konat a zlepšovat situaci našich mladých kolegů tak, aby se cítili v českém zdravotnictví komfortně, budeme do budoucna bojovat s velkým personálním nedostatkem. Přál bych si, abychom konečně otočili kormidlo správným směrem.“

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky – Kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

 

„Přála bych si, aby se nám v Nemocnici Na Bulovce podařilo získat více sestřiček a otevřít některá uzavřená lůžka, abychom měli větší kapacitu a mohli poskytovat komfort, který pacientům přísluší. Výzev do nového roku je moc, těším se, že nemocnice půjde dopředu. Aktuální změny v naší nemocnici vnímám jako výzvu, cítím podporu vedení v tom směru, že se řada oborů bude rozvíjet. V mém oboru, v infektologii je každý rok trochu jiný, a to je na ní nejzajímavější. Na Klinice infekčních, parazitálních a tropických nemocí nám pacientů spíše přibývá. Máme hodně importovaných onemocnění, pacientů s maláriemi, s horečkou dengue. Co je aktuálně jedním z největších problémů jsou pacienti osídlení rezistentními kmeny bakterií. Řada nemocnic se snaží je předávat k nám, ale ani my, ani nikdo jiný takovou kapacitu nemá. Pacienti osídlení těmito rezistentními bakteriemi potřebují speciální izolační režimy, a to je jeden z klíčových problémů, který je stále častější.“

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně ředitele Nemocnice Na Bulovce

 

„Česká onkologie stejně jako ostatní medicínské obory potřebuje vizi. Naším velkým hendikepem je lokální význam české onkologie. Potřebovali bychom posunout naše aktivity směrem do Evropy a celého světa. Dlouhodobě se o tom pokouším. Ta na začátku utopická myšlenka, že by se v Praze jednou mohl konat evropský kongres ESMO, dostala nyní velmi konkrétní obrysy a zdá se, že možná v roce 2022 by se nám mohlo podařit ESMO do Česka přilákat.“

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

 

„Především je mým přáním dobrá týmová spolupráce mezi lékaři a dalšími členy personálu a zároveň i s našimi pacienty. Úspěšná terapie, která vede k dobrým výsledkům, je to, co potřebujeme.“

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

 

„Přáli bychom si zvětšit naše centrum, pacientů stále přibývá, ale nás ne. Zároveň bych si přála, abychom byli méně zavaleni administrativními záležitostmi. Aby nám bylo kladeno méně překážek na cestě léku k pacientovi. Máme dva nové přípravky, které můžeme použít pro své pacienty, kteří nejsou na běžných lécích stabilizovaní a jejich choroba není pod kontrolou. Přála bych si, abychom tyto přípravky mohli bez omezení používat tak, jak je to medicínsky indikované, aby nám v tom různé předpisy nesvazovaly ruce.“

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

„Zlepšit by se mohla léková politika v oblasti centrových léků. Ve spánkové medicíně máme k dispozici některé preparáty, které sice nejsou nejlevnější, ale nejsou ani přehnaně drahé, a které mohou předepisovat jen spánková centra. I když jsou pacienti například ze severní Moravy, musí jezdit každé tři měsíce k nám pro recepty a jen v naší ústavní lékárně dostanou své léky.“

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK A VFN

 

„Přál bych si, aby medicína byla špičkou společnosti a měla by tak být i hodnocená. Aby nás lidé nebrali jako holiče a údržbáře, ale aby učitelé a lékaři byli na patřičné úrovni nejen společenské, ale i finanční.“

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav fyziologie 3. LF UK

 

„Po loňském roce více rozumíme principům sekvenování nové generace a tomu, jak informace skládat dohromady s dalšími platformami. Domnívám se, že z toho vzejde zpřesnění našich údajů. Implementace těchto metod ale funguje poněkud lépe ve Spojených státech amerických. Pomohlo by, kdyby v tom zdravotní pojišťovny začaly vytvářet možnosti.“

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., BIOCEV 1. LF UK

 

„Z hlediska zdravotní péče, která je poskytovaná seniorům v České republice, konstatuji, že se toho loni mnoho nezměnilo. Stále bojujeme o zvýšení počtu geriatrických lůžek. Geriatrická lůžka pomáhají u rizikových seniorů zvrátit negativní prognózu, že u nich hospitalizace povede ke zhoršení zdravotního stavu. Nepovedlo se nasmlouvat ani nové geriatrické ambulance. To si přeji do nového roku, aby se podařilo."

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN

 

„Potřebujeme, aby se podmínky, v nichž pracujeme a v nichž jsou léčeni naši pacienti, zlepšovaly. Mým přáním proto je úbytek byrokracie a takové investice, které skutečně umožní pacientům dostat se k léčbě, která je v Česku registrovaná. Řada pracovišť se potýká s obrovskými problémy s personálním vybavením, jak u sester, tak i lékařů. Tomu se musíme věnovat. V českém zdravotnictví, i když možná ne tak úplně na univerzitních pracovištích, ale i na velkých regionálních pracovištích, tiká proto časovaná bomba a hrozí, že řada pacientů nebude léčena adekvátně.“

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky - klinika hematologie 1. LF UK a VFN

 

„Dostupnost biologické léčby se v našem oboru zlepšuje. Sice jen pomalu, a ještě zdaleka to nedosahuje proléčenosti jako v západní Evropě, ale stav se trvale zlepšuje. Byl bych rád, kdyby se péče dále zlepšila. Sice je globálně dobrá a na vropské úrovni, ale máme problémy v některých regionech. Rádi bychom zlepšili základní síť. A byli bychom rádi, kdyby se zlepšil přístup k biologické léčbě. Někdy nejsou úhradové procesy kolem biologické léčby úplně logické a transparentní, byli bychom rádi, kdyby se to změnilo a my mohli lépe plánovat naše rozpočty.“

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…