Přeskočit na obsah

PharmDr. Chudoba: Jednou z priorit roku 2019 jsou pravidla rozšiřování sítě lékáren

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit?

V segmentu lékárenské péče je v nadcházejícím období nutné podstatně dofinancovat nárůst odborných a administrativních úkonů lékáren. Doufám, že platí slib ministra zdravotnictví podpořit letité úsilí Komory o principiální změnu financování výdeje léčivých přípravků formou kombinované odměny pevnou částkou (dispenzační taxa) a zachováním části obchodní přirážky.

K tomu je nezbytné oddělit honorování odborné práce lékárníků od obchodní činnosti distribučních firem. V tom totiž nebyl naplněn odsouhlasený výstup z loňského dohodovacího řízení. Velké úsilí budeme opět věnovat zajištění léků našim pacientům, protože tzv. emergentní systém navržený ministerstvem není řešením.

Čtěte také

Komorovými prioritami pro rok 2019 zůstává zajištění úhrady nákladů lékáren v důsledku opatření „protipadělkové směrnice“, přijetí pravidel pro rozšiřování sítě lékáren, podpora dostupnosti lékárenské péče na venkově, stejné (samozřejmě co nejnižší) doplatky na předepsané léky ve všech lékárnách a účinný ochranný limit. V roce 2017 dle dat ÚZIS zaplatili pacienti v lékárnách jen za doplatky na lékařem předepsané léky osm miliard korun a zdravotní pojišťovny jim „vrátily“ po překročení ochranného limitu nicotných 117 milionů. Česká anomálie započitatelných a nezapočitatelných doplatků je tak pro spoustu pacientů neúměrně drahá.

Musejí být zrušeny limitace signálního kódu výkonu (SiV), lékárny nemohou být trestány za to, že se na ně pacienti s důvěrou obracejí. Každoroční neproplacení cca 14 procent hodnoty SiV považuji za nepřípustné okrádání lékáren. Jde o částky v řádu stamilionů korun. Vedle toho musejí být zdravotní pojišťovny schopné on-line udržovat validní seznamy svých pojištěnců a nezpůsobovat lékárnám další ztráty neproplácením receptů. Rád bych také, abychom se v letošním roce významněji posunuli v jednáních o hlubším zapojení lékáren do preventivní péče.

  

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…