Přeskočit na obsah

Jubilejní 70. kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC)

B6 iStock-1293132839
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Letošní kongres ESC 2022, který je největší událostí kardiovaskulární medicíny na světě, má skutečně nabitý program. Česká kardiologická společnost ve spolupráci s vydavatelstvím Medical Tribune připravuje kongresové zpravodajství v češtině na adrese ckstv.cz.

70. kongres ESC 2022 začíná tiskovou konferencí 25. srpna ve 12:00 SELČ v Barceloně a v následujících dnech je plánováno celkem deset tiskových konferencí Hot Line, které poskytnou první pohled na tolik očekávané výsledky 36 klinických studií.

„Letošní program žhavých novinek obsahuje data z řady rozsáhlých studií zabývajících se důležitými klinickými otázkami. Výsledky mají potenciál zlepšit léčbu pacientů a kvalitu jejich života, změnit klinickou praxi a ovlivnit odborná doporučení. Za zmínku stojí mimo jiné studie TIME, která porovnávala ranní a večerní užívání léků na hypertenzi, nebo studie SECURE testující polypilulku proti obvyklé péči u pacientů po nedávném infarktu myokardu a studie PERSPECTIVE, která studovala účinky inhibice neprilysinu na kognitivní funkce u pacientů se srdečním selháním,“ uvedl předseda kongresového programu prof. Stephan Windecker, Bern University Hospital, Inselspital, Bern, Švýcarsko.

Hlavním vrcholem programu podle něho bude zveřejnění výsledků studie DELIVER, která zkoumala dapagliflozin u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí. „Po klinickém hodnocení EMPEROR-Preserved, představeném na kongresu ESC 2021, jde o druhou rozsáhlou klinickou studii zkoumající inhibitory SGLT-2 u populace pacientů s dříve omezenými možnostmi léčby. Studii DELIVER doplní dvě předem specifikované sdružené analýzy, jedna s EMPEROR-Preserved a druhá s DAPA-HF, které poskytují hluboký vhled na léčbu srdečního selhání napříč různými fenotypy,“ pokračoval prof. Windecker s tím, že za zmínku určitě stojí také data studie REVIVED, porovnávající revaskularizaci pomocí perkutánní koronární intervence a lékařskou léčbu u pacientů se srdečním selháním v důsledku onemocnění koronárních tepen.

Profesor Windecker také zdůraznil další žhavé téma, které je věnováno antitrombotické léčbě. Studie INVICTUS porovnávala perorální antikoagulant bez antagonisty vitaminu K (NOAC) s antagonisty vitaminu K u pacientů s fibrilací síní a revmatickým onemocněním srdce, což je prostředí, ve kterém NOAC nebyla dosud dostatečně testována. Následovat budou poznatky ze tří studií fáze II – PACIFIC-AMI, PACIFIC-STROKE a AXIOMATIC-SSP – zkoumající novou třídu antikoagulancií nazývanou inhibitory faktoru XIa u pacientů s infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou.

Na programu bude také mnoho dalších horkých novinek z klinických studií v oblasti preventivního zobrazování, aplikace umělé inteligence, telemedicíny a mnoho dalšího.

Dne 26. srpna v 8:30 SELČ budou zveřejněny čtyři směrnice ESC pro klinickou praxi, které obsahují první doporučení ESC o prevenci srdečních onemocnění způsobených onkologickou léčbou a rady ohledně kardiovaskulárního managementu pacientů podstupujících nekardiální chirurgii, prevence náhlé srdeční smrti a léčby plicní hypertenze.

Během čtyř dnů se bude diskutovat o novinkách ve všech oblastech kardiovaskulární medicíny, od základní vědy po léčbu akutních a chronických stavů, prevenci a podporu zdraví. Mnoho relací bude živě přenášeno z kongresového centra a celý program je k dispozici na vyžádání. „Letos oslavíme 70 let kongresů ESC a ten letošní očekáváme s velkým vzrušením. Kongres ESC je skutečně globální událostí, na které výzkumní pracovníci a zdravotníci z celého světa sdílejí své nové vědecké poznatky a rozsáhlé klinické zkušenosti,“ uzavírá prof. Windecker.

Sdílejte článek

Doporučené