Přeskočit na obsah

Medicína po promoci

Články vydané v titulu

Typologie depresivních pacientů

19. 11. 2013

Čtvrté pokračování seriálu o depresi v ordinaci praktického lékaře, jehož průvodcem je prof. MUDr. Eva Češková, CSc., z Psychiatrické kliniky LF MU a…

Indacaterol v léčbě CHOPN

18. 11. 2013

Souhrn V článku jsou stručně uvedeny současná definice chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), údaje o jejím výskytu a závažnosti,…

Chronické a akutní srdeční selhání

18. 11. 2013

Souhrn V červnu 2012 byla uveřejněna nová doporučení Evropské kardiologické společnosti pro léčbu akutního a chronického srdečního selhání u pacientů…

MEDI-KVÍZ

30. 7. 2013

  Nálezy 1. EKG: deprese úseků ST, negativní vlny T a vlny U ve svodech V2–V6 2. Kardio-MR: subepikardiální zvýraznění v pozdní fázi po aplikaci…