Přeskočit na obsah

Atraumatická jehla chrání před postpukční bolestí hlavy

Její autoři nalezli 110 randomizovaných klinických studií, které porovnávaly výsledky punkce za použití konvenčních a atraumatických jehel. Hlavním sledovaným parametrem byla postpunkční bolest hlavy, hodnocená podle kritérií Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (International Classification of Headache Disorders III). V obou skupinách byla také zaznamenávána bezpečnost a účinnost procedury.

Velká kohorta, přesvědčivé výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 31412 účastníků, kteří podstoupili lumbální punkci. Ti, kteří byli punktováni atraumatickou jehlou, měli významně nižší incidenci postpunkční bolesti hlavy (4,2 %; 95% CI: 3,3–5,2) než ti, kteří byli punktováni konvenční jehlou (11,0 %; 95% CI: 9,1–13,3). To znamená, že pacienti, kteří si vylosovali atraumatickou jehlu, měli o 60 % nižší riziko této komplikace (RR 0,40; 95% CI: 0,34–0,47; p < 0,0001).

Atraumatická jehla zvítězila

Pacienti punktovaní atraumatickou jehlou také méně často potřebovali infuzní léčbu a analgézii (RR 0,44; 95% CI: 0,29–0,64; p < 0,0001). Použití atraumatické jehly bylo také asociováno s významně nižší potřebou aplikace epidurální krevní zátky (RR 0,50; 95% CI: 0,33–0,75; p = 0,001), i s nižší incidencí jakékoli bolesti hlavy (RR 0,50; 95% CI: 0,43–0,57; p < 0,0001), mírné bolesti hlavy (RR 0,52; 95% CI: 0,38–0,70; p < 0,0001), silné bolesti hlavy (RR 0,41, 95% CI: 0,28–0,59; p < 0,0001), dráždění nervových kořenů (RR 0,71; 95% CI“ 0,54–0,92; p = 0,011) a poruch sluchu (RR 0,25; 95% CI: 0,11–0,60; p = 0,002).

Zázemí se nelišilo

Parametry jako úspěšnost při provádění lumbální punkce, procento selhání, průměrný počet pokusů, výskyt bolesti zad ani přítomnost krve procedurálního původu ve vzorku se mezi jednotlivými skupinami nelišily. Analýza podskupin nepotvrdila asociaci mezi typem jehly a věkem pacienta, pohlavím, užití profylaktické infuzní terapie, velikostí jehly, polohou pacienta, indikací k punkci, polohování po punkci ani specializací punktujícího lékaře.

Výsledky této metaanalýzy dávají lékařům i poskytovatelům zdravotní péče jasné a kvalitní důkazy o bezpečnosti a účinnosti atraumatických jehel a jejich výsadním postavení v metodice lumbální punkce.

Zdroj: Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018;391(10126):1197-1204.

Zdroj: MT

Doporučené