Přeskočit na obsah

Chcete se dozvědět více o možnostech plánování těhotenství a jeho průběhu u pacientek s RS?

V novém e-learningovém programu „Roztroušená skleróza a těhotenství", po jehož absolvování máte možnost získat po vyplnění testových otázek čtyři kredity v systému celoživotního vzdělávání, jsou probírána témata:

• Léčba roztroušené sklerózy v souvislosti s plánováním těhotenství a s laktací
• Těhotenství u pacientek s RS
• Těhotenství a roztroušená skleróza – aktivita RS v graviditě, kazuistika

Kurz můžete absolvovat na adrese: https://www.euni.cz/lecture/5717-roztrousena-skleroza-a-tehotenstvi

 

Zdroj:

Doporučené

Roztroušená skleróza a menopauza

24. 1. 2023

prof. MUDR. Eva Kubala Havrdová, CSC., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha „Progrese nemoci, která samozřejmě…

Těhotenství a kojení u pacientek s RS

24. 1. 2023

Autor v článku zdůrazňuje, že otázku těhotenství je třeba otevřít již při prvním vyšetření v RS centru a že je třeba volit léčbu i s ohledem na…