Přeskočit na obsah

Doba menarche, těhotenství a kojení není spojeno s rizikem RS

Observační studie „Menarche, těhotenství a kojení nemění dlouhodobou prognózu u roztroušené sklerózy“ byla publikována v časopise Neurology. 

Zásadní je pečlivé klinické vyšetření žen, které uvažují o těhotenství, k čemuž patří pátrání po nových lézích na magnetické rezonanci, a následně i rozhodování o včasné terapii CIS. Role faktorů souvisejících s pohlavím pro prognózu RS je stále předmětem diskuze. Bylo zvažováno, že časná menarche nebo dřívější puberta znamená delší expozici pohlavním hormonům, což může být spojeno se zvýšeným rizikem onemocnění.

Další studie ukázaly, že pravděpodobnost relapsu RS se během těhotenství snižuje, ale krátce po narození dítěte se zvyšuje v důsledku hormonálních změn. Dlouhodobé účinky těhotenství a kojení na riziko RS však nejsou kvantifikovány.

Profesorka Mar Tintoré, neuroložka z katalánského MS centra ve Španělsku, se svými kolegy provedla studii vedoucí k objasnění vlivu hormonálních faktorů na průběh RS. Barcelonští vědci zkoumali, zda věk dívky při první menstruaci, těhotenství před a po nástupu CIS a kojení hrály roli v prognóze RS.

Do studie bylo zařazeno 501 účastnic mladších 50 let ze skupiny pacientek s CIS, které byly sledovány od roku 1995. Pro vyhodnocení rizika byla použita tři výsledná kritéria: vývoj klinicky definované RS (podle McDonaldových kritérií z roku 2010) a dosažení skóre 3,0 a 6,0 na škále Expanded Disability Status Scale (EDSS). Dále byla analyzována prevalence druhých relapsů.

Během sledovaného období mělo 53 % pacientek druhou ataku a 61 % splňovalo kritéria definitivní klinické RS (McDonald 2010). Pokud jde o disabilitu, 13,4 % dosáhlo potvrzeného EDSS skóre 3 a 2,6 % EDSS skóre 6.

Výsledky prokázaly, že věk žen při první menstruaci nekoreluje s věkem při nástupu CIS ani s rizikem diagnózy RS, horšího postižení nebo druhé ataky.

Zdá se, že těhotenství před nástupem CIS nebo po jeho nástupu také významně neovlivňuje pravděpodobnost vzniku RS a progrese disability. Totéž platí i pro kojení.

Tým dospěl k závěru, že „prognóza RS nebude významně ovlivněna těhotenstvím, jakmile budou zváženy všechny ostatní proměnné.“

„V tomto ohledu jsou klinická aktivita, nálezy MRI a včasné zahájení léčby nejdůležitějšími prognostickými faktory, které by měly být vzaty v úvahu při úvahách o plánovaném mateřství,“ dodali autoři. Dále poznamenali, že jsou zapotřebí další studie, aby bylo možné lépe porozumět dopadu reprodukční anamnézy žen na průběh RS.

Multiple Sclerosis News Today, 9. dubna 2019

American Journal of Managed Care (AJMC.com), 4. dubna 2019

Zdroj: MT

Doporučené