Přeskočit na obsah

Glatiramer acetát moduluje expresi iontových kanálů a vápníkovou homeostázu B lymfocytů u pacientů s relaps remitentní RS

Účinek glatiramer acetátu (GA) na B lymfocyty zatím ještě není plně objasněn. Ke zkoumání účinků GA na B lymfocyty použili autoři studie integrovaný výpočetní systém s experimentálním přístupem. Autoři porovnávali transkripční profily B lymfocytů dosud neléčených pacientů s RR-RS léčených nebo neléčených GA za 6 hodin in vitro a B lymfocytů před a po šesti měsících podávání GA in vivo. Sekvence kodonů zodpovědných genů byly analyzovány dvěma různými výpočetními přístupy, jednak funkční analýzou exprese genů (Gene Set Enrichment Analysis) a za druhé identifikací nových léčebných cílů (Mode-of-action by Network Analysis)).

Výsledným zjištěním bylo, že GA moduluje expresi genů zapojených do imunitní odpovědi a apoptózy. Byl také pozorován rozdíl exprese genů kódujících iontové kanály, většinou regulující homeostázu Ca2+ v endoplasmatickém retikulu (ER). Mikrofluorimetrická analýza toto zjištění potvrdila a ukázala konkrétní účinek GA na koncentraci Ca2+ v ER.

Zjištění autorů odhaluje regulační účinek GA na imunitní odpověď ovlivněním fenotypu a funkce B lymfocytů. Výsledky představují novou funkci GA v modulaci homeostázy Ca2+ v B lymfocytech.

Zdroj: MT

Doporučené