Přeskočit na obsah

Ideální strategie léčby RS: indukční terapie, nebo eskalace?

Ve fascinující debatě Alasdair Coles prosazoval strategii indukční terapie. Indukční terapie vede podle Colese k dlouhodobé specifické imunitní toleranci, a tak představuje ideální léčebnou strategii RS. Svá tvrzení podpořil přesvědčivými daty z reálné klinické praxe vypovídající o tom, že pulz alemtuzumabu účinněji oddaluje dobu nástupu trvalé disability než eskalační strategie, a to v průběhu 16 let. Připustil však, že potřeba mnohonásobných léčebných pulzů alemtuzumabu představuje značné bezpečnostní riziko. To znamená, že jsme stále ještě vzdáleni cíli: ideální indukční terapii.

Emanuelle Waubant poté hájila přínosy a bezpečnost eskalační terapie, přičemž doložila značné bezpečnostní riziko současných léků pro indukční terapii. Konstatovala, že eskalace léčby představuje rozumnější přístup. Současně navrhla zahájení léčby GA nebo IFN-β, a to vzhledem k jejich účinnosti u většiny nově diagnostikovaných pacientů a jejich příznivému bezpečnostnímu profilu. Došla k závěru, že léčba by mohla být eskalována na terapie s vyšší účinností, pokud by pacienti nereagovali na terapii první linie.

Zdroj: MT

Doporučené