Přeskočit na obsah

Infekce COVID-19 u pacientů léčených fingolimodem nebo siponimodem

covid-19, RS
Foto: shutterstock.com

Cílem studie, kterou uveřejnil časopis Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation v listopadu 2021, byla deskriptivní analýza infekce COVID-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) užívajících fingolimod nebo siponimod. Autoři zhodnotili případy COVID-19 z postmarketingových nebo probíhajících klinických studií společnosti Novartis. K 27. prosinci 2020 bylo hlášeno 283 případů infekce COVID-19 u pacientů léčených fingolimodem. Průměrný věk byl 44 let (n = 224; 11–69 let); 190 žen. Ze 161 případů s dostupnými informacemi bylo 138 pacientů asymptomatických (6) a s mírným (100) nebo středně závažným průběhem (32); 50 případů si vyžádalo hospitalizaci. Při poslední kontrole bylo 140 pacientů hlášeno jako uzdravených/uzdravujících se, stav se nezměnil u 22 a zhoršil se u tří pacientů; u čtyř pacientů došlo k úmrtí. U 114 pacientů nebyly informace dostupné.

Z 54 hlášených případů infekce COVID-19 u pacientů léčených siponimodem bylo 45 z postmarketingového sledování a 9 z probíhající otevřené klinické studie. Průměrný věk byl 54 let (n = 45; 31–70), 30 žen. Z 28 případů s dostupnými informacemi bylo 24 asymptomatických (2) nebo s mírným (17) či středně závažným průběhem (5); 9 případů si vyžádalo hospitalizaci. Při posledním sledování bylo 27 pacientů hlášeno jako uzdravených/uzdravujících se, stav zůstal nezměněn u jednoho a tři pacienti zemřeli. U 23 pacientů nebyly informace k dispozici.

Na základě přehledu dostupných informací se riziko závažnějšího onemocnění COVID-19 u pacientů užívajících fingolimod nebo siponimod zdá být podobné tomu, které je hlášeno u běžné populace s COVID-19. Při interpretaci těchto pozorování je však třeba vzít v úvahu chybějící údaje od pacientů, kteří neposkytli informace.

Zdroj:

Sullivan R, Kilaru A, Hemmer B, Campbell Cree BA, Greenberg BM, Kundu U, Hach T, DeLasHeras V, Ward BJ, Berger J. COVID-19 Infection in Fingolimod- or Siponimod-Treated Patients: Case Series. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Nov 30;9(1):e1092. doi: 10.1212/NXI.0000000000001092.

Doporučené