Přeskočit na obsah

Jaké další léky pacienti užívají, když zahajují MS terapii?

Podle vědců se pravděpodobnost konkrétních komorbidit a doprovodných léků liší podle věku a pohlaví. Komorbidity a jejich léčba může mít vliv na terapii RS a tolerabilitu DMD, ale tato oblast zatím nebyla zkoumána. Proto Nicholas a jeho kolegové analyzovali retrospektivní údaje ze záznamů v databázi (IQVIA Real-World Data Adjudicated Claims – U.S.) od 1. ledna 2010 do 30. června 2017. Jejich analýza zahrnovala pacienty se dvěma nebo více záznamy o RS a alespoň jedním záznamem o DMD mezi 1. lednem 2011 a 30. červnem 2015. Pacienti byli ve věku 18–63 let a v průběhu prvního zkoumaného roku neměli záznam o užívání DMD.

Bylo identifikováno 8 251 vhodných pacientů průměrného věku 43,2 roku a 75,5 % tvořily ženy. Průměrné výchozí Charlsonovo skóre komorbidity bylo 0,41. Za dva roky po zahájení DMD byly běžnými souběžnými diagnózami hyperlipidemie (30,0 %), hypertenze (28,2 %), gastrointestinální poruchy (26,2 %), deprese (25,5 %) a úzkost (20,1 %).

Mezi běžné léky vedle DMD patřily antibiotika (70,6 %), analgetika (57,0 %), kortikosteroidy (52,0 %), antidepresiva (47,7 %), antikonvulziva (46,7 %), anxiolytika, sedativa nebo hypnotika (43,2 %), léky na spasticitu (36,2 %) a svalové relaxancia (35,4 %).

Většinu komorbidit a více léků, včetně léků k terapii močového měchýře a proti únavě, vykazovali častěji pacienti ve věku 55 let a starší. Hyperlipidemie, hypertenze a diabetes se vyskytovaly častěji u mužů než u žen. Ženy měly zase častěji gastrointestinální onemocnění, deprese, choroby štítné žlázy, úzkost, onemocnění plic a artritidu. Navíc ženy častěji než muži užívaly současně vícero léků.

Zdroj: MDEdge.com 28. května 2019

Zdroj: MT

Doporučené