Přeskočit na obsah

Kvalita života související se zdravím u pacientů s RS v důsledku přítomnosti komorbidit

Pacienti s RS mají nižší kvalitu života ve srovnání se všeobecnou populací. Proto tým z Univerzity v Tasmánii sledoval téměř tisíc účastníků studie Australian Multiple Sclerosis Longitudinal Study, což je výzkumná studie, která probíhá od roku 2001 a jejímž cílem je poskytnout údaje o praktických postupech pro zlepšení života Australanů s RS.

Tým hodnotil 902 pacientů s RS, u nichž se vyskytly komorbidity a u nichž byly dostupné klinické údaje o jejich celkovém zdraví a kvalitě života. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku Hodnocení kvality života-8 (AQoL-8D) s hodnotami v rozmezí od 0 (tj. úmrtí) do 1 (dokonalé zdraví).

Výsledky ukázaly, že přítomnost komorbidit u pacientů s RS byla spojena s nižší kvalitou života související se zdravím: čím vyšší počet komorbidit, tím nižší skóre kvality života pacienta.

Tým současně zjistil, že tři nejvýznamnější kategorie komorbidit ovlivňující celkovou kvalitu života u pacientů s RS byly: duševní a behaviorální problémy, nemoci pohybového aparátu a endokrinní a metabolické poruchy.

Systémový lupus erythematosus (méně o 0,16 skóre v AQoL-8D), deprese (méně o 0,15), hypertyreóza (méně o 0,12) a úzkost (méně o 0,11) byly komorbiditami s největším dopadem na kvalitu života v souvislosti se zdravím u pacientů s RS.

Výzkumníci pak analyzovali duševní a fyzické složky zdraví zvlášť. Deprese (méně o 0,14 skóre v AQoL-8D) a úzkost (méně o 0,10) měly největší dopad na psychosociální složku kvality života. Největší vliv na fyzikální složku měl lupus (méně o 0,18), revmatoidní artritida a hypertyreóza (méně o 0,11).

Na základě výsledků tým navrhl, že „identifikovaný dopad komorbidit na kvalitu života spojenou se zdravím a jejich závažnost zdůrazňuje potřebu diagnostiky a vhodné léčby komorbidit u pacientů s RS.“

ACTRIMS 2019, 1. března 2019

Zdroj: MT

Doporučené