Přeskočit na obsah

Migréna u pacientů s roztroušenou sklerózou

lékař, úsměv, konzultace
Foto: shutterstock.com

Z jejich výzkumu vyplynulo, že bolesti hlavy/migréna je u pacientů s RS velmi častá (u 54,1 %) a na její četnost může mít vliv i terapie RS (DMD). Proto nabádají lékaře, aby se o bolest hlavy svých pacientů aktivně zajímali. Práci uveřejnil časopis Arquivos de Neuro-Psiquiatria v září 2019.

Migréna představuje další zátěž pro pacienty s RS. Autoři uvedeného článku si vytkli za cíl zjistit, jak velký podíl pacientů migrénou trpí. Nemocným, kteří se léčí ve specializovaných centrech, byl rozeslán jednoduchý dotazník, skládající se ze tří otázek, které jsou dostatečně senzitivní (91 %) a specifické (94 %), aby jimi bylo možné určit migrénu (ID-Migraine). Zátěž migrénou byla určována podle dotazníku Migraine Disability Assessment (MIDAS). Odpovědi pacientů nebyly ovlivněny zdravotníky. Do hodnocení byli zařazení pacienti, u nichž byla RS diagnostikována před více než jedním rokem.

Studie se účastnilo 746 pacientů s RS (625 žen a 121 mužů). Většina nemocných (69 % byla z věkové skupiny 20–40 let. Delší než dvanáctileté vzdělání vykázalo 97 % nemocných a 70,9 % studovalo nebo již ukončilo vysokou školu. Méně než 10 let žilo s RS 72,7 % z celého souboru.

Migréna byla rozpoznána u 404 (54,1 %) nemocných s RS. Pro srovnání v obecné populaci má migrénu v oblastech s nejvyšší prevalencí (Evropa a Severní Amerika) 18 % žen a zhruba 6–8 % mužů.

Tenzní bolesti hlavy udávalo 320 pacientů s RS (42,9 %). Primární bolesti hlavy častější než 15 dní v měsíci hlásilo 158 pacientů (21,1 %). Středně silnou nebo silnou bolest udávalo 499 nemocných (69 %). Typ bolesti nebylo možné určit u 22 jedinců ve studii.

Těžkou disabilitu podle MIDAS trpělo 276 nemocných (69,3 %). Celkem u 102 pacientů (25,2 % migreniků) se migrenózní ataky objevovaly po 7–15 dní v měsíci; více než 15 dní s migrénou popisovalo dalších 49 pacientů (12 % migreniků). Trvalé bolesti hlavy byly přítomny u dalších 40 pacientů (10,0 % migreniků). Celkově 47,2 % pacientů s RS a migrénou mělo bolesti hlavy alespoň sedm dní v měsíci.

Preventivní léčbu (beta-blokátory, topiramat, valproat nebo tricyklická antidepresiva) byla předepsána 32,6 % migreniků. Další (především psychiatrické léky) užívalo 21,1 % pacientů.

Vliv DMD na migrénu

Teorií, proč je u RS bolest hlavy tak častá, je několik. Může jít o důsledek přítomnosti prozánětlivých cytokinů, demyelinizujících lézí v šedé hmotě (periaquaductálních), ale také se může jednat o nežádoucí účinek DMD.

Začátek nebo zhoršení bolestí hlavy v době diagnózy RS nebo krátce po ní udávalo 354 pacientů (47,5 %). Interferon-beta byl předepsán 457 pacientům, bez ohledu na způsob aplikace (i. m. nebo s. c.) se při této léčbě objevily/zhoršily bolesti hlavy u 266 pacientů (58,7 % ze všech léčených interferonem-beta).

Glatiramer acetát byl předepsán 344 pacientům a 14,4 % z nich uvádělo bolest hlavy jako jeho nežádoucí účinek. Fingolimod vedl k spuštění/zhoršení bolestí hlavy v 73,1 % z 208 pacientů, kteří byli kdykoli léčeni tímto přípravkem. Natalizumab měl stejný efekt u 58 % ze 190 nemocných, kteří v průběhu léčby kdykoli dostali tuto monoklonální protilátku.

Glatiramer acetát vykázal oproti dalším uvedeným léčivým přípravkům statisticky významně nejnižší četnost bolestí hlavy (p < 0,001). Další léky používané v terapii RS nebyly v souboru zastoupeny tak často (kvůli brazilským úhradovým pravidlům), aby je bylo možné statisticky hodnotit.

V diskusi autoři kromě jiného uvádějí, že by se specialisté na diagnostiku a léčbu RS měli aktivně ptát na bolesti hlavy při volbě způsobu terapie a u predisponovaných jedinců nevolit přípravky, které bolesti hlavy zhoršují. Nízká kvalita života, s níž jsou časté bolesti hlavy spojené, vede k nižší adherenci k léčbě, a tím i k horším klinickým výsledkům terapie RS.

Zdroj:

Fragoso YD, et al. Migraine in 746 patients with multiple sclerosis. Arq. Neuro-Psiquiatr. 2019; vol.77 (9):617-621

Dotazník ID-migraine (nevalidovaný pro češtinu, není součásti citovaného článku)
Měl/a jste v posledních třech měsících některý z následujících příznaků týkajících se bolestí hlavy?
  1. Cítil/a jste nevolnost při bolesti hlavy?
  2. Měl/a jsme potíže se světlem (cítil/a jste světloplachost) daleko silněji než v době, kdy vás hlava nebolela?
  3. Omezila někdy bolest hlavy vaši schopnost pracovat, studovat nebo provádět jinou činnost alespoň po dobu jednoho dne?

Zdroj: MT

Doporučené