Přeskočit na obsah

Očkování proti COVID-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou bez krátkodobého rizika nového relapsu

očkování
Foto: shutterstock.com

Mezi 324 pacienty s RS, kteří byli očkováni vakcínou mRNA (Pfizer-BioNTech COVID-19, Comirnaty), došlo během dvou měsíců před očkováním k šesti klinickým relapsům (1,9 %) a ke dvěma došlo během 2 měsíců po očkování (2,2 %), uvádí Massimiliano Di Filippo, MD, z University of Perugia, a spoluautoři v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.

Incidence relapsů dva měsíce před a po očkování nebyla statisticky odlišná (B 0,154, 95% CI -0,948 až 1,288, p = 0,78).

Di Filippo a kolegové poznamenali, že bezpečnost očkování u lidí s RS je předmětem diskuze.

Tato analýza představuje první prospektivní studii velké kohorty pacientů s RS, která byla sledována nejméně dva měsíce po první dávce vakcíny Pfizer. Studie zahrnovala pacienty z 25 italských RS center, kteří dostali první dávku vakcíny Pfizer v lednu 2021. Databáze studie byla uzavřena 31. března 2021.

Z 324 pacientů s RS ve studii dostalo 322 nemocných obě dávky vakcíny s časovým odstupem 21,5 dne. Dvacet osm lidí (8,6 %) prodělalo infekci SARS-CoV-2 (potvrzenou PCR) 225 dní před první dávkou vakcíny.

Většina účastníků studie (74,7 %) byly ženy a průměrný věk byl přibližně 43 let. Většina pacientů (93,5 %) měla relaps-remitentní RS; 4,6 % mělo sekundárně progresivní RS a 1,9 % primárně progresivní onemocnění. Průměrná doba trvání RS byla 11,9 roku a průměrné skóre stupnice EDSS v době očkování bylo 2,1.

Průměrná doba mezi první dávkou vakcíny a klinickým relapsem byla 44 dní. Věk, pohlaví, doba trvání nemoci nebo skóre EDSS neměly žádný vliv na výskyt relapsu. Pět relapsů bylo monofokálních a dva byly multifokální. V době očkování byli tři pacienti léčeni dimetyl fumarátem (Tecfidera), jeden glatiramer acetátem (Copaxone), dva ocrelizumabem (Ocrevus) a jeden nebyl léčen.

Zjištění potvrzují pozorování z Izraele s podobnou mírou relapsů po očkování vakcínou Pfizer COVID-19 (Comirnaty).

Limitace současné studie (podle autorů) zahrnuje nedostatečné informace o MRI a pouhé dva měsíce sledování. Pouze 6,5 % pacientů mělo progresivní RS, proto nelze o této skupině vyvodit žádné jasné závěry, upozorňují autoři.

Zdroj:

Di Filippo M, et al. mRNA COVID-19 vaccines do not increase the short-term risk of clinical relapses in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2021;0:1–3. doi:10.1136/jnnp-2021-327200

Zdroj: MT

Doporučené