Přeskočit na obsah

Pacientský program RS Kompas+ v době COVID-19

online, PC
Foto: shutterstock.com

Ve zkráceném rozhovoru s konzultantkou projektu RS Kompas, s Ivanou Matouškovou bychom vám rádi přiblížili, jak se tento program podpory pacientů s RS vyrovnal s COVID-19.

Co pro vás tato výjimečná doba znamená?

Některé činnosti jsme museli upravit. Návštěvy u pacientů jsou bezesporu rizikové vzhledem k situaci, která se stále vyvíjí. Buď jsme tedy využívali možnosti sejít se v nemocnici v rámci pacientovy kontroly, kdy si jde pro léky, nebo ve venkovním prostoru. Jsme samozřejmě vybaveny ochrannými pomůckami, a díky tomu můžeme fungovat, přičemž se snažíme chránit nejen pacienty, ale i sebe. Další variantu potkávání (což je pro nás nová zkušenost) představuje aplikace MS Teams. Ve videohovorech můžeme názorně ukázat praktické věci, například jak se používá autoinjektor nebo jak zvládat konkrétní potíže. Takže to je pro nás určitě nová zkušenost.

Jak vnímají pacienti tento moderní typ komunikace?

Pacienti by samozřejmě preferovali osobní kontakt, protože je to pro ně prostě tím, co jim právě nyní chybí. Mají-li problém, pak jsou vděčni za jakoukoliv radu – i přes telefon či videohovor. Využívaní online možností hodně záleží také na věku pacienta i na tom, z jakého prostředí pochází. Máme dost pacientů, kde sociální prostředí není zcela ideální, takže tam využíváme spíše telefonáty.

Musím však konstatovat, že jsem moc ráda, že díky ochranným pomůckám můžeme nadále zaškolovat nové pacienty v nemocnicích. Podporujeme tak nemocné, kteří mohou začít s léčbou ihned, nemusejí na nic čekat.

Umíte pacienta zkontrolovat, zda si pravidelně aplikuje své léky?

Pro nás je strašně důležitá důvěra, kdy nám pacient například sdělí, že už je z léčby unaven. Mnozí mí pacienti, kteří si aplikují Copaxone 10–12 let, jsou z terapie vyčerpáni. U roztroušené sklerózy je to jiné než třeba u diabetu, u RS se zdravotní stav po vynechání léčby nezhorší hned. Proto s nimi řešíme adherenci k léčbě. Důležité je znát svá očekávání, a to už od začátku léčby, aby pacienti jasně věděli, do čeho jdou, jak Copaxone funguje, jak jim pomáhá a proč ho mají a používají. Důležitá je důvěra a práce s pacientem hned od začátku léčby. Snažíme se, aby se pacient stal partnerem v léčbě, aby byl angažovaný a měl bezpečný prostor pro vyjádření svých emocí. Snažíme se pracovat s jeho motivací, s jeho očekáváním a s tím, aby jeho očekávání byla realistická.

Na závěr bych chtěla poděkovat kolegyním, které jsou v terénu a snaží se, aby mohly za všech okolností, se všemi opatřeními být dále k dispozici pacientům, a hledají způsoby, jak pacientům pomoci. Jsem ráda, že v Tevě máme možnost online propojení, které nám pomáhá být v kontaktu s pacienty, což je pro nemocné velmi důležité.

Zdroj: MT

Doporučené