Přeskočit na obsah

Podle studie není příjem minerálů spojen s rizikem vzniku roztroušené sklerózy

Ačkoli zinek a železo byly spojovány s progresí RS, stále ještě není mnoho informací o tom, zda příjem těchto a dalších minerálů v potravinách hraje roli v pravděpodobnosti výskytu RS.

Výzkumníci proto provedli studii u zdravotních sester, konkrétně u 80 920 účastnic Nurses’ Health Study (probíhající v letech 1984–2002) a u 94 511 účastnic v Nurses’ Health Study II (1991–2007). Účastnice byly dotázány na dietu s opakováním každé čtyři roky po dobu až 20 let. V průběhu sledovaného období se RS vyvinula u celkem 479 žen.

Hodnocen byl příjem zinku, železa, draslíku, hořčíku, vápníku, fosforu, manganu a mědi. Bylo zjištěno, že pacientky s RS konzumovaly minerály v menším množství než zdravé kontroly. Výzkumníci analyzovali jak příjem minerálů na začátku studie, tak kumulativní příjem před nástupem RS.

Výsledky neprokázaly „žádnou souvislost mezi rizikem konzumace minerálů a vznikem RS, a to jak v případě příjmu na začátku sledování, tak ve sledování kumulativního příjmu během studie,“ napsali vědci. Faktory, jakými je věk, kouření, užívání doplňků vitaminu D, celkový příjem energie a index tělesné hmotnosti, výsledky neovlivnily.

„Vyšší příjem vitaminu D je spojován s nižším rizikem RS, ale naše zjištění ukazují, že příjem minerálů není důležitým faktorem rizika RS,“ říká Marianna Cortese, první autorka studie z harvardské T.H. Chan School of Public Health.

Předchozí výzkum ukázal, že pacienti s RS mají nižší koncentrace zinku, zatímco práce na zvířecím modelu RS ukázala, že zinek může vyvolat silnější protizánětlivou reakci, a proto má ochranný účinek.

Podle vědců je limitací studie skutečnost, že většina ze sledovaných byly ženy bělošské populace. To znamená, že výsledky nemohou být zobecněny pro muže a lidi jiných ras. Tato studie byla podpořena National Multiple Sclerosis Society a National Institutes of Health.

AAN 2019, 5. dubna 2019

Zdroj: MT

Doporučené