Přeskočit na obsah

Postvakcinační COVID-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica

protilátky
Foto: shutterstock.com

Nedávno uveřejněné studie naznačují, že přípravky anti-CD20 a fingolimod mohou být spojeny s nižší odpovědí imunoglobulinu-G proti spike proteinu po očkování proti COVID-19.

V článku uveřejněném v časopise Multiple Sclerosis Journal (prosinec 2021) autoři hodnotili na základě dat z registru COVISEP, zda se COVID-19 navzdory očkování vyskytl u pacientů s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Celkem bylo hlášeno 18 případů COVID-19 po dvou dávkách očkování BNT162b2, z nichž 13 bylo léčeno anti-CD20 a čtyři fingolimodem. Závažnost COVID-19 byla mírná. Autoři dospěli k závěru, že tyto výsledky posilují doporučení pro třetí dávku vakcíny COVID-19 u pacientů léčených anti-CD20 a zdůrazňují potřebu prospektivní klinické a biologické studie účinnosti vakcíny COVID-19 u pacientů s RS a NMO.

Zdroj:

Januel E, De Seze J, Vermersch P, Maillart E, Bourre B, Pique J, Moisset X, Bensa C, Maarouf A, Pelletier J, Vukusic S, Audoin B, Louapre C. Post-vaccine COVID-19 in patients with multiple sclerosis or neuromyelitis optica. Mult Scler. 2021 Dec 21:13524585211049737. doi: 10.1177/13524585211049737.

 

Sdílejte článek

Doporučené