Přeskočit na obsah

Potravinové alergie a aktivita roztroušené sklerózy

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry uveřejnil v prosinci 2018 práci Rami Fakiha (Brigham and Women's Hospital, Center for Neurologic Diseases) a kolegů, kterou citovala většina neurologických zdrojů.

Podle analýzy longitudinální studie Comprehensive Longitudinal Investigation of Multiple Sclerosis at the Brigham and Women’s Hospital (CLIMB) měli pacienti s potravinovými alergiemi 1,3krát vyšší kumulativní počet relapsů a 2,5krát vyšší pravděpodobnost výskytu gadolinium enhancujících lézí na MRI mozku v porovnání s pacienty bez potravinových alergií. Naproti tomu ve srovnání s pacienty bez alergií nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly v počtu relapsů nebo lézí u pacientů s alergiemi na životní prostředí nebo na léky. Tyto nálezy naznačují, že RS pacientů trpících potravinovou alergií vykazuje vyšší aktivitu než RS pacientů bez alergií. Předchozí metaanalýza 10 observačních studií nevedla k jednoznačným závěrům a souvislost alergií s RS neprokázala. Nebyl však detailně zkoumán vztah alergií a aktivity RS.

Do studie CLIMB bylo zařazeno 1 349 pacientů s diagnózou RS, kteří vyplnili dotazník týkající se alergií na potraviny, na životní prostředí a na léky. Celkem 922 pacientů uvedlo, že má alergii, zatímco 427 nepozorovalo žádnou alergii.

Pacienti s potravinovými alergiemi měli podle autorů studie signifikantně zvýšený kumulativní počet atak ve srovnání s pacienty bez alergií, a to i po adjustaci na pohlaví, na věk při prvních příznacích, na formu RS a na dobu léčby (HR: 1,274; 95% CI 1,023–1,587, p = 0,0305).

Současně u pacientů s alergií na potraviny byl zjištěn významně vyšší počet gadolinium enhancujících lézí. I po adjustaci na výše uvedené parametry byl rozdíl statisticky signifikantní (HR: 2,53; 95% CI 1,25–5,11; p = 0,0096).

Při univariační analýze vyšlo, že pacienti s alergiemi na životní prostředí a na léky mají ve srovnání s pacienty bez alergií více relapsů a vyšší výskyt gadolinium enhancujících lézí, ale rozdíly nebyly po úpravě v multivariační analýze významné.

Není známo, jaké základní biologické mechanismy by mohly potenciálně spojovat potravinové alergie s aktivitou RS. Výsledky experimentálních studií však podporují hypotézu, že střevní mikrobiota může ovlivnit riziko a průběh RS, tvrdí autoři studie.

Zdroj:

  1. Fakih R et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Dec 18. doi: 10.1136/jnnp-2018-319301.

Zdroj: MT

Doporučené